Sale!

Gr.7 K3 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

Original price was: R40.00.Current price is: R39.00.

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 196 (boek) + 82 (memo)

Aantal aktiwiteite: 40

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

 

Hierdie is die belangrikste boek vir Graad 7.

Hier help ek die leerder om veranderlikes (x’e en y’s) so gou soos nou te verstaan.

Ek gebruik prente en maklike konsepte wat maak dat selfs leerders wat sukkel, dit vir soetkoek sal opvreet. 😊

 

Aktiwiteit 1: inleiding tot veranderlikes vir optelling; werk met prente; mag jy bymekaar tel of nie; hoekom; gaan dan oor na die optel van letters wat as prente voorgestel word; afleidings; hakies-dinkkaart; optelling van gelyksoortige en ongelyksoortige terme

Aktiwiteit 2: inleiding tot veranderlikes vir aftrekking; werk met prente; mag jy aftrek of nie; hoekom; gaan dan oor na die aftrek van letters wat as prente voorgestel word; afleidings; hakies-dinkkaart; aftrekking van gebruik gelyksoortige en ongelyksoortige terme

Aktiwiteit 3: Definieer terme;  gelyksoortig en ongelyksoortig; hakies-dinkkaart met definisies en voorbeelde

Aktiwiteit 4-5: optelling van terme; prente; sê in elke geval of dit gelyksoortige of ongelyksoortige terme is en skryf dan die probleem en antwoord neer.

Aktiwiteit 6: inleiding tot koëffisiënte en die feit dat 1s = s; gelyksoortig of ongelyksoortig; optelling van veelterme met verskillende veranderlikes

Aktiwiteit 7: optelling van veelterme met verskillende veranderlikes

Aktiwiteit 8: Spyskaart; gebruik dit om woorde met veranderlikes te vervang, substitusie en werk totale uit; woordprobleme; stapsgewys

Aktiwiteit 9: Definieer die woord paar; twee maal 0, 1, 2, ens. met prente van ewe veel ertjies in paar hande; lei af wat hakie beteken; lei definisie van veranderlike en konstante af; hakies-dinkkaart; identifiseer veranderlikes en konstantes; tabel

Aktiwiteit 10-11: aftrekking van terme; prente; sê in elke geval of dit gelyksoortige of ongelyksoortige terme is en skryf dan die probleem en antwoord neer.

Aktiwiteit 12-13: aftrekking van veelterme met verskillende veranderlikes; konsep van 0s = 0

Aktiwiteit 14-15: Meetkundige patrone; gee eerste 3 patrone; gee veranderlikes vir patroonnommer en antwoord; voltooi tabel; vind verskil; werk vorentoe in vloei-dinkkaart; vrae; skryf formule; voltooi tabel met groter patroonnommers; definieer insetwaarde en uitsetwaarde; identifiseer inset- en uitsetwaarde; werk terugwaarts in vloei-dinkkaart; terugwaartse formule; beskryf wat jy gedoen het, in woorde

Aktiwiteit 16-17: Kyk na waardes in tabelle van patrone; lei af waar die koëffisiënt vandaan kom; lei af hoe ons weet watter getal om by te tel of af te trek; skryf formules; substitusie

Aktiwiteit 18: Meetkundige patrone sonder konstante verskil; voltooi tabelle; beskryf die patroon in woorde

Aktiwiteit 19: kyk na die formule en skryf die volgende 5 getalle in die getallereeks; vind die formules van getallereekse; verduidelik in woorde; skryf stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 20: woordprobleme; geheime getalle; stapsgewys; vervang woorde met getalle en simbole; skryf vergelyking; los op; skryf eie stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 21-22: los die woordprobleme (onbekende getal)op

Aktiwiteit 23-24: los die woordprobleme (geldsomme) op

Aktiwiteit 25: los die woordprobleme (ouderdom) op

Aktiwiteit 26: los vir x in elke vergelyking op; x is ‘n natuurlike getal; stapsgewys; toets jou antwoord met substitusie

Aktiwiteit 27-28: gebruik substitusie om die veranderlike in die vergelyking op te los (trial-and-error)

Aktiwiteit 29: reguit lyn grafiek; definieer vertikaal en horisontaal; afstand vs. tyd; lees waardes van grafiek af; beantwoord vrae (interpretasie); bereken en vergelyk spoed

Aktiwiteit 32; transformasie; definieer transleer, reflekteer en roteer; knip vorms uit en transformeer dit volgens instruksies op gegewe blokkiespapier

Aktiwiteit 31: teken verkleinings en vergrotings van vorms volgens instruksies op blokkiespapier

Aktiwiteit 32-34: simmetrie; trek die lyn van simmetrie; teken die spieëlbeeld op blokkiespapier; definisies; aantal lyne van simmetrie in vorms (patroon)

Aktiwiteit 35: pas die korrekte net by elke prisma; gebruik nette om 5 3D-voorwerpe te maak

Aktiwiteit 36: 3D-voorwerpe; knip prismas uit en plak regte prismas, volgens vrae, in; tabel; aantal en vorms van vlakke; aantal hoekpunte; aantal kante

Aktiwiteit 37-38: teken 3D-voorwerpe se nette volgens spesifikasies

Aktiwiteit 39-40: veranderlikes – nog oef