Gr.7 K2 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 196 (boek) + 110 (memo)

Aantal aktiwiteite: 25

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

 

Aktiwiteit 1: breuke met noemers van 10, 100 en 1 000; vloei-dinkkaarte; tel in tiendes; toenemende orde; afnemende orde; definisies en voorbeelde; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 2: vermenigvuldiging; vloei-dinkkaarte; ekwivalente breuke; brug-dinkkaarte; veelvoude; hakies-dinkkaart; skryf breuke in eenvoudigste vorm

Aktiwiteit 3: breuke; optelling; noemers dieselfde of veelvoude van mekaar; reëls vir optelling van breuke in hakies-dinkkaart; herlei gemengde getal na onegte breuk; prent; vloei-dinkkaarte; reëls vir herleiding in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 4: breuke; herlei gemengde getal na onegte breuk; prent; vloei-dinkkaarte; optelling van gemengde getalle; reëls vir optelling van gemengde getalle in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 5: breuke; aftrekking; noemers dieselfde of veelvoude van mekaar; reëls vir aftrekking van breuke in hakies-dinkkaart; herlei gemengde getal na onegte breuk; vloei-dinkkaarte; reëls vir herleiding in hakies-dinkkaart; aftrekking van gemengde getalle; reëls vir aftrekking van gemengde getalle in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 6: veelvoude; KGV – Kleinste Gemene Veelvoud; optelling en aftrekking van breuke waar die noemers nie veelvoude van mekaar is nie; reëls vir optelling en aftrekking van breuke as noemers verskil in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 7: vermenigvuldiging van breuke; verduidelik die stappe wat jy sien; egte breuk vermenigvuldig met ‘n egte breuk; vereenvoudig; egte breuk vermenigvuldig met ‘n onegte breuk; stappe om breuke te vermenigvuldig in hakies-dinkkaart; egte breuk vermenigvuldig met ‘n heelgetal en die stappe daarvan in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 8: persentasies; boom-dinkkaart; skryf persentasie as ‘n breuk en stappe daarvan in hakies-dinkkaart; skryf ‘n breuk as ‘n persentasie en stappe daarvan in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 9: bereken ‘n persentasie van ‘n heelgetal en stappe daarvan in hakies-dinkkaart; bereken ‘n persentasie van ‘n breuk en stappe daarvan in hakies-dinkkaart;

Aktiwiteit 10: herleiding tussen persentasies, breuke en desimale breuke; boom-dinkkaart; boom-dinkkaart met teller, noemer en persentasie; persentasie vermindering (afslag) somme en stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 11: persentasie vermeerdering somme en stappe in hakies-dinkkaart; woordprobleme met breuke – vereenvoudig; vergelyk; brug-dinkkaarte; woordprobleme met persentasies

Aktiwiteit 12: desimale breuke; tel vorentoe en terugwaarts; boom-dinkkaart; breek die desimale breuke in tiene, ene, tiendes, honderdstes en duisendstes in boom-dinkkaart op; toenemende en afnemende orde

Aktiwiteit 13: afronding van desimale breuke na die naaste heelgetal, na 1 desimale getal; en na 2 desimale getalle; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 14: optelling van desimale breuke met 3 desimale syfers; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte met volle getalle; dit lei na optelling in kolomme

Aktiwiteit 15: aftrekking van desimale breuke met 3 desimale syfers; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte met volle getalle; dit lei na aftrekking in kolomme

Aktiwiteit 16: veelvoude van heelgetalle en dan veelvoude van dieselfde getalle as desimale breuke; brug-dinkkaarte; dieselfde woordprobleme met heelgetalle en met desimale breuke; opsommings in hakies-dinkkaarte vanaf afleidings wat uit oplossing van woordprobleme gemaak is; ondersoek vermenigvuldiging van desimale breuke met sakrekenaar en gebruik dit om reëls in hakies-dinkkaart te voltooi

Aktiwiteit 17: vermenigvuldiging van heelgetal met heelgetal; dan vermenigvuldiging waar 1 of 2 van die heelgetalle desimale breuke is wat dieselfde getalle as die heelgetalle bevat.

Aktiwiteit 18: vermenigvuldiging van desimale breuke in stappe, sonder om sakrekenaar te gebruik

Aktiwiteit 19: deling van desimale breuke; woordprobleme; stappe; eweredige verdeling

Aktiwiteit 20 – 21: Algebra; optelling van dieselfde soort met prente; vervang prente met syfers; vervang syfers met letters (veranderlikes); veranderlikes en konstantes – afgelei deur substitusie; herken veranderlikes en konstante; funksies met insetwaardes (n) en uitsetwaardes (m) in multi vloei-dinkkaarte; voltooi tabelle; vind die reël; skryf die formule; werk vorentoe en terugwaarts in vloei-dinkkaarte; bereken n; bereken m; skryf die reël neer as jy inset- en uitsetwaardes het

Aktiwiteit 22 – 23: 2D-vorms; omtrek en oppervlakte; vierkant; reghoek; driehoek; vyfhoek; enige vorm; bereken omtrek en oppervlakte; bereken sy; skryf reëls in hakies-dinkkaarte neer; woordprobleme

Aktiwiteit 24: vermenigvuldiging van getalle en veranderlikes wat help om te verstaan waar oppervlaktes se eenhede vandaan kom; oppervlaktes van ingekleurde blokke; oppervlaktes van vierkante en reghoeke; hakies-dinkkaarte wat al die omtrek en oppervlakte reëls opsom