Gr.7 K4 Super Wisk Akt Boek met TT 2021 [PDF]

R30.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 138 (boek) + 66 (memo)

Aantal aktiwiteite: 25

 

Aktiwiteit 1: Tel vorentoe en terugwaarts in heelgetalle; sê die reël; vul die ontbrekende getalle op die getallelyne in; groter as; kleiner as; gelyk aan; toenemende orde; afnemende orde

Aktiwiteit 2: inleiding tot heelgetalle; getallelyn; optel en aftrek; veelkeuse vrae; prente; uitdrukkings en vergelykings; regs en links; optel en aftrek

92         93     94      95      96

Aktiwiteit 3: termometer; heelgetalle; inleiding tot negatiewe getalle; kouer onder 0 grade word dit negatiewe temperature; voltooi getalpatroon; aftrekking; reëls

Aktiwiteit 4: negatiewe getalle; optelling; reëls; termometer

Aktiwiteit 5: negatiewe getalle; optelling en aftrekking; termometer; opsomming van reëls; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 6: negatiewe getalle; optelling en aftrekking; termometer; gemengde aktiwiteit; 50 somme

Aktiwiteit 7-8: Meetkundige patrone; getalpatrone; insetwaardes; uitsetwaardes; reëls; koeffisiënt; vergelykings; sien patrone; maak afleidings; toenemende en afnemende patrone; vloei-dinkkaarte; werk vorentoe en terugwaarts; opsomming in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 9: hakies-dinkkaart; veranderlike; koëffisiënt; gelyksoortige terme; ongelyksoortige terme; term wat nie pas nie

Aktiwiteit 10: herken veranderlikes en konstantes in uitdrukkings en vergelykings; weegskaal; vrae; prente

Aktiwiteit 11: vergelykings; weegskaal; prente; vind die waarde van die veranderlike; inspeksie; teenoorgestelde bewerkings

Aktiwiteit 12: vergelykings; vind die waarde van die veranderlike; inspeksie; vergelykings bevat al vier bewerkings; verduidelik wat jy gedoen het om die antwoord in te vind

Aktiwiteit 13: vergelykings; hakies-dinkkaart; vind die waarde van die veranderlike; toets jou antwoord; substitusie; veranderlike ‘n element van reële getalle (oneindige oplossings); veranderlike is 0

Aktiwiteit 14: vergelykings; veranderlike is 0; veranderlike ongedefinieerd; som vier oplossings van veranderlike in hakies-dinkkaart op; een waarde; geen waarde (ongedefinieerd); alle waardes (element van reële getalle) en 0

Aktiwiteit 15-18: vergelykings; koeffisiënt voor veranderlike en 3 terme in vergelyking; twee stappe om vergelyking op te los; stap-vir-stap oplossing van veranderlikes met prente; optelling en aftrekking

Aktiwiteit 19-20: datahantering; vraelys; populasie; steekproef; regverdig; hakies-dinkkaart; hipotese; bewys hipotese

Aktiwiteit 21: datahantering; frekwensietabelle; vrae; blaar-en-stingel tabelle’ toenemende orde; mediaan; modus; gemiddeld; omvang

Aktiwiteit 22: datahantering; grafieke; horisontaal; vertikaal; skale op asse; koördinate

Aktiwiteit 23: datahantering; grafieke; frekwensietabel; groep data; histogram; alleen waarde data; kolomgrafiek; dubbel-borrel-dinkkaart; verskille en ooreenkomste tussen histogramme en kolomgrafieke

Aktiwiteit 24: datahantering; teken eie grafieke; histogram; kolomgrafiek; sirkel-diagram

Aktiwiteit 25: datahantering; interpretasie van data; histogram; kolomgrafiek; sirkel-diagram