Gr.6 K1 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 234 (boek) + 110 (memo)

Aantal aktiwiteite: 42

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: heelgetalle; priemgetalle tussen 1 en 100; faktore; definisies; tweeling priemgetalle; hakies-dinkkaarte; saamgestelde getalle

Aktiwiteit 2: heelgetalle; plekwaardes en getalwaardes; 6-syfer getalle; uitgebreide notasie; brug–dinkkaarte; boom–dinkkaarte

Aktiwiteit 3: heelgetalle; definisies van getal en syfer; hakies-dinkkaart; vergelyk 6-syfer getalle; kleinste; grootste; groter as; kleiner as; gelyk aan; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 4: heelgetalle; toenemende en afnemende orde; rond af na die naaste 5, 10, 100 en 1 000; reëls in hakies-dinkkaart; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 5: heelgetalle; eienskappe van 0 en 1; kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe wette

Aktiwiteit 6-10: heelgetalle; optelling van 6-syfer getalle; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 11: heelgetalle; getallemure; getalpatrone

Aktiwiteit 12-16: heelgetalle; aftrekking van 6-syfer getalle; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 17: meting – tyd; analoog horlosies; lees tyd af; teken uur, minuut en sekonde wysers in

Aktiwiteit 18: meting – tyd; woordprobleme met stappe; herleiding; tydsverloop

Aktiwiteit 19: breuke; ekwivalente breuke; kleur in; brug-dinkkaarte; eenvoudigste vorm

Aktiwiteit 20: vergelyk breuke; grootste; kleinste; kleur in; betekenis van breuk, teller en noemer; hakies-dinkkaarte; veelvoude; KGV

Aktiwiteit 21: rangskik breuke; toenemende en afnemende orde; sluit breuke met noemers wat veelvoude van 10 is, in.

Aktiwiteit 22-23: optelling van breuke en gemengde getalle; definisies; hakies-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; definieer egte breuk; onegte breuk; gemengde getal

Aktiwiteit 24-25: aftrekking van breuke en gemengde getalle; definisies; hakies-dinkkaarte; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 26-27: optelling en aftrekking van breuke

Aktiwiteit 28: breuk van ‘n heelgetal; stappe in hakies-dinkkaart; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 29: herlei breuk na persentasie; brug-dinkkaarte; stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 30: persentasie van ‘n heelgetal; stappe in hakies-dinkkaart; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 31-32: breuke, desimale breuke en persentasies; herlei; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 33: Meetkunde; meting; meet hoeke; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 34: 2D-vorms; sirkel; driehoek; vierkant; reghoek; diamnt; vlieër; vyfhoek; seshoek; sewehoek; aghoek; naam; tipe sye; rond of reguit; aantal sye; aantal hoeke; alledaagse voorwerp wat soos vorm lyk

Aktiwiteit 35: 2D-vorms; maak eie patrone met passer en kleur in

Aktiwiteit 36: 2D-vorms; reëlmatige en onreëlmatige vorms; reguit en ronde sye; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 37: meetkundige en getalpatrone; insetwaardes; uitsetwaardes; reëls; getalsinne; tabelle; werk vorentoe en terugwaarts; afnemende en toenemende patrone

Aktiwiteit 38: datahantering; hakies-dinkkaart; toenemende orde; tellingstabel; kolomgrafiek; vrae; modus; mediaan

Aktiwiteit 39-42: getalpatrone; multi vloei-dinkkaarte; insetwaardes; uitsetwaardes; reëls; reëls; getalsinne; tabelle; werk vorentoe en terugwaarts; betekenis van woorde; hakies-dinkkaart; orde van bewerkings