Gr.6 K3 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 244 (boek) + 136 (memo)

Aantal aktiwiteite: 43

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: meting – massa; digitale skale; lees massa af; afnemende en toenemende orde; pas diere by skale; skryf massas van produkte neer; skale – vul intervalle se getalle in; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 2: meting – massa; analoog skale; lees massa af; teken wysers in; g en kg; herlei tussen kg en g; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 3: getalpatrone; vind die reël en voltooi die getallemure

Aktiwiteit 4: heelgetalle; plekwaarde; getalwaarde; definisies en voorbeelde in hakies-dinkkaart; breek getalle op; bou getalle op

Aktiwiteit 5: heelgetalle; plekwaarde; getalwaarde; vergelyk getalle; groter as of kleiner as; boom-dinkkaart; afnemende en toenemende orde

Aktiwiteit 6 – 7: heelgetalle; afronding; rond af na die naaste 5, 10, 100 en 1 000; reëls; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 8: optelling van 6-syfer heelgetalle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte met volle getalle; boom-dinkkaarte met syfers; kompensering

Aktiwiteit 9: optelling van 6-syfer heelgetalle; boom-dinkkaarte met syfers; kolomme

Aktiwiteit 10: optelling van 6-syfer heelgetalle; kolomme

Aktiwiteit 11: getalpatrone; vind die reël en voltooi die getallemure

Aktiwiteit 12: aftrekking van 6-syfer heelgetalle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte met volle getalle; boom-dinkkaarte met syfers; kompensering

Aktiwiteit 13: aftrekking van 6-syfer heelgetalle; boom-dinkkaarte met syfers; kolomme

Aktiwiteit 14: aftrekking van 6-syfer heelgetalle; kolomme

Aktiwiteit 15: heelgetalle; veelvoude van 1 – 12 en 15

Aktiwiteit 16 – 18: heelgetalle; orde van bewerkings; reëls in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 19: meting – aansigte; prente; definieer voor-aansig, agter-aansig, sy-aansig, bo-aansig en onder-aansig; herken regte aansigte van 3D-voorwerp wat uit blokke bestaan

Aktiwiteit 20: meting – aansigte; herken die aansigte en die voorwerpe

Aktiwiteit 21: meting – aansigte; prente; herken en teken regte aansigte van 3D-voorwerp wat uit blokke bestaan

Aktiwiteit 22: meting – 2D voorwerpe; reëlmatig; onreëlmatig; hakies-dinkkaart; vorms se name; aantal hoeke; aantal sye; sirkel; driehoek; vierkant; reghoek; ruit; paralellogram; vierhoek; vyfhoek; sehoek; sewehoek; aghoek; verskille en ooreenkomste tussen reghoeke en parallelogramme in ‘n dubbel-borrel-dinkkaart

Aktiwiteit 23: Meetkunde; hoeke se name en groottes; hakies-dinkkaart; tipe hoeke in vorme; konstrueer hoeke

Aktiwiteit 24: Meetkunde; meet hoeke en gee hul name

Aktiwiteit 25: transformasie; translasie; rotasie; refleksie; hakies-dinkkaart; wat dit beteken; transformasie op armbande; teken eie patrone met transformasies in

Aktiwiteit 26: transformasie; herken transformasie; sê hoe jy weet dat dit translasie, rotasie of refleksie is

Aktiwiteit 27: getalpatrone; vind die reël en voltooi die getallemure

Aktiwiteit 28: meting – temperatuur; definisie; lees van termometer af; temepratuurskale; vrae; datahantering; frekwensietabel; mediaan en modus; histogram

Aktiwiteit 29: breuke; ekwivalente breuke; brug-dinkkaarte; skryf breuk met noemer van 100 en dan as persentasie; woordprobleme

Aktiwiteit 30: breuke; bereken ‘n breuk van ‘n heelgetal; woordprobleme

Aktiwiteit 31: breuke; skryf gewone breuke as desimale breuke en persentasies; brug-dinkkaarte; woordprobleme

Aktiwiteit 32: datahantering; vraelys; mediaan

Aktiwiteit 33: datahantering; modus; mediaan

Aktiwiteit 34: datahantering; tabel met 2 datastelle; histogram

Aktiwiteit 35: datahantering; sirkeldiagram; vrae; tabel en kolomgrafiek met meer as 1 datastel; interpretasie

 

Aktiwiteit 36: getalpatrone (funksies); multi vloei-dinkkaarte; 2 bewerkings; werk vorentoe; werk terugwaarts; vind die reël; insetwaardes; uitsetwaardes

Aktiwiteit 37: getalpatrone; verskille en ooreenkomste tussen verskillende patrone; toets die patrone

Aktiwiteit 38: getalpatrone; multi vloei-dinkkaarte; 2 bewerkings; werk vorentoe; werk terugwaarts

Aktiwiteit 39: getalpatrone; beskryf die patroon in woorde en vul die ontbrekende getalle in; maak jou eie patrone op

Aktiwiteit 40: meting – lengte en afstand; metingsinstrumente; eenhede; meet voorwerpe en vergelyk hulle lengtes; herleiding; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 41: getalpatrone; vind die reël en voltooi die getallemure

Aktiwiteit 42: nog oefening – optelling en aftrekking

Aktiwiteit 43: nog oefening – vermenigvuldiging en deling