Gr.3 K3 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 220 (boek) + 98 (memo)

Aantal aktiwiteite: 43

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: heelgetalle; getalsimbool; getalnaam; tel in 1e; tel in 10e; sirkel-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 2: heelgetalle; tel in 2s, 3e; 4e en 5e; sirkel-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 3: heelgetalle; tel in 20s, 25s, 50s en 100e; sirkel-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; getallemure; verdubbel

Aktiwiteit 4: heelgetalle; tel vorentoe en terugwaarts in alle intervalle

Aktiwiteit 5: heelgetalle; groter as, kleiner as en gelyk aan; boom-dinkkaart; kleiner as; sirkel-dinkkaart; meer as; minder as; verdubbel; halveer

Aktiwiteit 6: heelgetalle; toenemende orde; afnemende orde; hakies-dinkkaart; getallemure

Aktiwiteit 7: heelgetalle; ranggetalle; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 8: heelgetalle; getalwaarde; plekwaarde; hakies-dinkkaart; uitgebreide notasie; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 9: heelgetalle; verdubbel 2-syfer en 3-syfer getalle; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 10: heelgetalle; halveer 2-syfer en 3-syfer getalle; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 11L heelgetalle; tel in intervalle; getallelyne; optelling en aftrekking

Aktiwiteit 12: heelgetalle; rond af na die naaste 10; getallelyn

Aktiwiteit 13-14: heelgetalle; optelling van 3-syfer getalle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; teekoppie metode – high tea

Aktiwiteit 15: heelgetalle; optelling van 3-syfer getalle; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 16-17: heelgetalle; aftrekking van 3-syfer getalle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; teekoppie metode – high tea

Aktiwiteit 18: heelgetalle; aftrekking van 3-syfer getalle; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 19-21: heelgetalle; herhaalde optelling; veelvoude; vermenigvuldiging; woordprobleme; stappe en patrone

Aktiwiteit 22: heelgetalle; verdeling; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 23: breuke; teken; helfte; kwarte, derdes, vyfdes en sesdes; woordprobleme; verdeel sekere aantal tussen kinders en kry breuk vir antwoord

Aktiwiteit 24: breuke; teller; noemer; hakies-dinkkaarte; egte breuke; onegte breuke; gemengde getalle; identifiseer breuke; heles; nul

Aktiwiteit 25: breuke; ekwivalente breuke; identifiseer breuke; heles; nul

Aktiwiteit 26: breuke; kleur ekwivalente breuke in; groter as en kleiner as met prente

Aktiwiteit 27: geld; herlei tussen Rand en sent; boom-dinkkaarte; optelling met stappe; woordprobleme; kleingeld – aftrekking

Aktiwiteit 28-29: deel 2-syfer getalle deur 2, 3, 4 5 en 10; veelvoude; stappe; geen res

Aktiwiteit 30: deel 2-syfer getalle deur 2, 3, 4 5 en 10; veelvoude; stappe; met res

Aktiwiteit 31: Meetkundige patrone; voltooi; sê patroon in woorde; maak eie patroon op

Aktiwiteit 32: 3D-voorwerpe – aansigte; voor; agter; sy; bo; onder; kaart; verduidelik roete; oggend roetine

Aktiwiteit 33: 2D-vorms; teken sirkel, vierkant, reghoek en driehoeke; teken vark wat al die vorms bevat; naam van vorm; tipe sye; aantal sye; aantal hoeke; rond en reguit

Aktiwiteit 34: 3D-voorwerpe; sfeer; kubus; reghoekige prisma; silinder; keël; piramiede; benoem; watter vorms sien jy van bo af; watter vorms sien jy van die kant af; naam; aantal vlakke; vorms van vlakke; tipe vlakke (rond of plat); aantal rante; aantal hoekpunte

Aktiwiteit 35: meting – tyd: ure, halfure, kwartiere, minute; wat beteken lang en kort wysers; lees tyd van analoog horlosies af; skryf die digitale tyd neer; teken die wysers op die horlosies in

Aktiwiteit 36: meting – tyd; tydsverloop met prente; herlei tussen dae en weke; herlei tussen maande en weke; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 37: meting – tyd; kalender; openbare vakansiedae; seisoen; aantal dae; aantal weke; maande met 30 en 31 dae

Aktiwiteit 38: meting – tyd; tydsverloop

Aktiwiteit 39: meting – lengte; metingseenhede; metingsinstrumente; meet voorwerpe; langer; meet lengte en breedte van reghoeke; teken vierkant

Aktiwiteit 40: meting – massa; metingseenhede; metingsinstrumente; lees massa van analoog skale af; rangskik massas; lees massas van produkte af; hoeveel pas in

Aktiwiteit 41: meting – volume; metingseenhede; metingsinstrumente; vergelyk milliliter, liter en kiloliter; rangskik volumes; minste; meeste

Aktiwiteit 42: 2D-vorms en meting – omtrek; definisie; meet omtrek van vorms

Aktiwiteit 43: datahantering; voertuie; frekwensietabel; kolomgrafiek; vrae; eenvoudige sirkeldiagram – vrae