Gr.3 K1 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 136 (boek) + 36 (memo)

Aantal aktiwiteite: 44

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: tel vorentoe in 1e, 2s, 5e, 10e, 20s, 50s en 100e; prente van muntstukke en geldnote; hoeveel pas in 500 in

Aktiwiteit 2: tel vorentoe en terugwaarts in 1e; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaart; boom-dinkkaart; getal, syfer en nommer

Aktiwiteit 3: veelvoude van 1 en 10; tel vorentoe en terugwaarts in 10e; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaart; boom-dinkkaart; getallemuur

Aktiwiteit 4: tel vorentoe en terugwaarts in 5e; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaart; boom-dinkkaarte; piramiede; getallemure

Aktiwiteit 5: tel vorentoe en terugwaarts in 2s; vloei-dinkkaarte; prente; vlerke; ewe getalle; 2 minder; 2 meer; getallemure

Aktiwiteit 6: tel vorentoe en terugwaarts in 3s; prente; vloei-dinkkaarte; prente; sirkel-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaart; boom-dinkkaarte; voltooi patroon; getallemure

Aktiwiteit 7: tel vorentoe en terugwaarts in 3s; prente; bene; vloei-dinkkaart; sirkel-dinkkaart; boom-dinkkaart; getallemure; wiele

Aktiwiteit 8: getalsimbool; getalnaam; minder as; meer as; som van; helfte van; verdubbel; verskil tussen

Aktiwiteit 9: plekwaardes; uitgebreide notasie; brug-dinkkaarte; bou getalle op; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 10: getalle; sirkel-dinkkaarte; groter as; kleiner as; watter pas nie; gelyk aan; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 11: vergelyk en rangskik getalle

Aktiwiteit 12: getalkombinasies van 10 en 30; sirkel-dinkkaarte; getalpatrone met optelling

Aktiwiteit 13: optelling van heelgetalle met prente

Aktiwiteit 14: optelling van heelgetalle met vloei-dinkkaarte, teekoppie-metode, boom-dinkkaarte en brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 15: optelling van heelgetalle met teekoppie-metode

Aktiwiteit 16: optelling van heelgetalle; woordprobleme; stappe en teekoppie-metode

Aktiwiteit 17: aftrekking van heelgetalle met prente en lyne

Aktiwiteit 18: aftrekking van heelgetalle met vloei-dinkkaarte, teekoppie-metode, boom-dinkkaarte en brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 19: aftrekking van heelgetalle met teekoppie-metode

Aktiwiteit 20-21: aftrekking van heelgetalle; woordprobleme; stappe en teekoppie-metode

Aktiwiteit 22: Meetkundige patrone; voltooi; beskryf in woorde; teken patrone

Aktiwiteit 23: verdubbel; prente en tabel; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 24: halveer; prente en tabel; vloei-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; hakies-dinkkaart; definieer verdubbel en halveer

Aktiwiteit 25: herhaalde optelling; prente, stappe en woorde; 2s, 3e, 4e, 5e en 10e; tabel

Aktiwiteit 26: veelvoude; verdeling; prente; stappe; breek getalle op om makliker te deel; hakies-dinkkaart; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 27: verdeling; woordprobleme; teken; stappe

Aktiwiteit 28: verdeling; woordprobleme; stappe; gebruik getalle in plaas daarvan om sirkels te teken

Aktiwiteit 29: verdeling; veelvoude; opbreek; brug-dinkkaarte; netjies onder mekaar skryf

Aktiwiteit 30: verdeling met enige metode

Aktiwiteit 31: verdeling; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 32: verdeling; veelvoude; patrone; verdeling met ‘n res

Aktiwiteit 33: Meetkundige en getalpatrone; toenemend en afnemend; teken patroon; voltooi tabelle; vrae

Aktiwiteit 34: breuke; prent en name; tabelle; vrae; 0; hele; hoeveel breuke maak ‘n hele; hoeveel breuke maak 2 heles

Aktiwiteit 35: breuke; kleur in; deel en kleur breuke van heelgetalle op blokke in

Aktiwiteit 36: breuke opsommings; hakies-dinkkaarte; 0; 1; kleur in; noemer; teller; stappe om breuk van heelgetal in te kleur

Aktiwiteit 37: geld; optelling en aftrekking; prente; muntstukke en note; sent; Rand

Aktiwiteit 38: geld; kombinasies van muntstukke om 40c te maak

Aktiwiteit 39: geld; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 40: 2D-vorms; benoem die vorms; sirkel, ovaal, driehoek, vierkant en reghoek; rangskik die vorms van kleinste na grootste; eienskappe van vorms; aantal sye; tipe sye – rond of reguit; aantal hoeke; rol of gly; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 41: meting – tyd; digitale horlosie; analoog horlosie; kort en lang wysers; teken wysers op horlosies in; ure, halfure en kwartiere; stappe

Aktiwiteit 42: meting – tyd; lees die tyd van die analoog horlosie af; skryf die digitale tyd en die tyd in woorde; ure, halfure en kwartiere

Aktiwiteit 43: meting – volume; prente; volumes op produkte; meeste; minste. rangskik; hoeveel pas in; koppie; eetlepel; teelepel; lees volumes van bekers af

Aktiwiteit 44: datahantering; tipe drankies; voltooi frekwensietabel; voltooi kolomgrafiek; vrae