Gr.3 K2 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 174 (boek) + 94 (memo)

Aantal aktiwiteite: 24

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: heelgetalle; getalsimbole; getalname; definisies en voorbeelde; hakies-dinkkaart; bou getalle op; boom-dinkkaart; breek getalle op; brug-dinkkaarte; getalwaarde; plekwaarde

Aktiwiteit 2: heelgetalle; plekwaardes; vergelyk getalle; groter as; kleiner as; gelyk aan; stappe; hakies-dinkkaarte; grootste getal; kleinste getal

Aktiwiteit 3: heelgetalle; tel vorentoe en terugwaarts in 1e, 2s, 3e, 4e, 5e, 10e, 20s, 25s, 50s en 100e; vloei-dinkkaarte; definisies en voorbeelde; hakies-dinkkaart; getallelyne

Aktiwiteit 4: heelgetalle; gebruik getalle op liniaal om vrae te beantwoord; voor; na; minder as; meer as; verdubbel; halveer; bewerkings met 0 en 1; getalkombinasies in huisies; getallelyne; afronding na die naaste 10; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 5: heelgetalle; verdubbel en halveer 2-syfer en 3-syfer getalle; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 6: heelgetalle; optelling van 3-syfer getalle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; brug-dinkkaart; teekoppie metode (high tea)

Aktiwiteit 7: heelgetalle; optelling van 3-syfer getalle; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 8: heelgetalle; aftrekking van 3-syfer getalle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; brug-dinkkaart; teekoppie metode (high tea)

Aktiwiteit 9: heelgetalle; aftrekking van 3-syfer getalle; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 10: geld; herken muntstukke; herlei tussen Rand en sent; boom-dinkkaarte; hakies-dinkkaart; optelling met prente van muntstukke

Aktiwiteit 11: geld; optelling; stappe; aftrekking met prente van muntstukke

Aktiwiteit 12: herhaalde optelling; vermenigvuldiging; tabelle; watter patrone let jy op; vierkantsgetalle

Aktiwiteit 13: herhaalde optelling; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 14: deling; groepeer; deel met stappe

Aktiwiteit 15: deling; woordprobleme; stappe; deel en vermenigvuldig in brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 16: breuke; prente, name en woorde; optelling met prente; heles; 0; vereenvoudig

Aktiwiteit 17: breuke; woordeprobleme; stappe

Aktiwiteit 18: Meetkundige patrone; voltooi; herken alledaagse voorwerpe deur na verskillende aansigte te kyk

Aktiwiteit 19: 2D-vorms; teken sirkel, ovaal, driehoek, vierkant, reghoek en diamant; verskille en ooreenkomste tussen reghoeke en vierkante; dubbel-borrel-dinkkaart; rangskik van grootste na kleinste; ronde of reguit sye

Aktiwiteit 20: 3D-voorwerpe; reghoekige prisma; silinder; keël; piramiede met ‘n vierkantige basis; sfeer; vorms van plat en ronde vlakke; rol en gly; alledaagse voorwerpe wat soos voorwerpe lyk; vergelyk keëls en piramiedes; vergelyk silinders en sfere; kleinste; grootste; benoem die voorwerpe

Aktiwiteit 21: 2D-vorms; simmetrie; teken spieëlbeeld; trek lyne van simmetrie

Aktiwiteit 22: meting – tyd; lees die tyd van die analoog horlosie af; skryf die digitale tyd en die tyd in woorde; teken die kort en lang wysers op die horlosies in. Gebruik jou liniaal; herlei tussen dae en weke; herlei tussen weke en maande; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 23: meting – lengte en massa; meet voorwerpe; vergelyk voorwerpe se lengtes; langer; korter; wyer; nouer; hoogste; kortste; lees massas van analoog skale af; vergelyk massas van voorwerpe; swaarder; ligter; herlei tussen kg en g; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 24: meting – volume en datahantering; vloeistof in bekers; teelepels, eetlepels en koppies; hoeveel pas in; voller; leër; frekwensietabel; kolomgrafiek; vrae