Gr.1 K4 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 106 (boek) + 54 (memo)

Aantal aktiwiteite: 25

Tipe boek: HANDBOEK (invul Activity Book) wat die hele term se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

 

Aktiwiteit 1-2: heelgetalle; tel; prente; tel in 1e, 2s, 5e en 10e; hoeveel van ‘n sekere getal in groter getalle

Aktiwiteit 3: boom-dinkkaart; tel vorentoe en terugwaarts in 1e, 2s, 5e en 10e

Aktiwiteit 4: hakies-dinkkaarte; getalsimbole en getalname 0 – 10

Aktiwiteit 5: vloei-dinkkaarte; getalsimbole en getalname 0 – 10

Aktiwiteit 6: ranggetalle; eerste tot tiende en laaste; prente; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 7: ranggetalle; kleur in; meer as; minder as; tussen; minste; meeste; watter een pas nie by die ander nie; rede; voor, na en tussen

Aktiwiteit 8: heelgetalle; meer as; minder as

Aktiwiteit 9: rangskik heelgetalle; van klein na groot; van groot na klein

Aktiwiteit 10-11: brug-dinkkaarte; plekwaarde; breek getalle in tiene en ene op (maksimum 19); boom-dinkkaart; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 12: geldsomme; plekwaardes; R10-note en R1-muntstukke; optelling; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 13-14: verdubbel (0 – 10) en halveer (0 – 20); prente; tabelle; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaart; hakies-dinkkaart; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 15-16: heelgetalle; optelling; prente; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 17: heelgetalle; optelling; woordprobleme; teken; skryf som neer; skryf antwoord neer

Aktiwiteit 18-19: heelgetalle; aftrekking; prente; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 20: heelgetalle; aftrekking; woordprobleme; teken en trek lyne deur aantal wat afgetrek word; skryf som neer; skryf antwoord neer

Aktiwiteit 21: heelgetalle; herhaalde optelling; 2s, 5e en 10e; prente; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 22: patrone en vorms; beskryf patrone wat alledaagse voorwerpe bevat; prente; voltooi armband wat sirkels en vierkante bevat; teken die heinings en mure klaar; teken die ander kant van die skoenlapper (spieëlbeelde); teken die kolle op die kameelperd se lyf in

Aktiwiteit 23: posisie; prente; bo-op; onder; buite; binne-in; langsaan; voor; agter; links; regs; volg instruksies en teken vorms in ‘n ruit; aansigte; onder-aansig; bo-aansig; sy-aansig; voor-aansig; agter-aansig; trek die lyn van simmetrie in die middel van die seun

Aktiwiteit 24: tyd; siklus-dinkkaarte; dae van die week; maande van die jaar; eie verjaarsdag; gister; vandag; môre; prente; oggend; middag; aand; lengte; langer; korter; vinniger; stadiger; langer; korter; wyer; hoër; laer; massa; lig; ligter; swaar; swaarder

 

Aktiwiteit 25: volume; prente; glase met water; leeg; leër; vol; voller; amper leeg; amper vol; half vol; datahantering; groente; tellingstabel; kolomgrafiek; vrae