Gr.1 K3 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 136 (boek) + 36 (memo)

Aantal aktiwiteite: 45

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

 

Aktiwiteit 1: tel is 2s, 5e en 10e; sirkels; oë; vingers

Aktiwiteit 2: tel terugwaarts in 1e, 2s, 5e en 10e; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 3: tel vorentoe in 1e; getalleblok minder as; meer as; tabel

Aktiwiteit 4: tel vorentoe en terugwaarts in 1e, 2s, 5e en 10e; tabelle

Aktiwiteit 5: getalname – teken aantal vierkante; tel aantal driehoeke en skryf getalname 0 – 10

Aktiwiteit 6: tel die aantal diamante en skryf die getalsimbool neer; minste; meeste

Aktiwiteit 7: ewe veel; dieselfde; pas nie; meer as; minder as

Aktiwiteit 8: getalsimboolherkenning; bietjie meer

Aktiwiteit 9: baie minder; rangskik getalle van kleinste na grootste; rangskik getalle van grootste na kleinste

Aktiwiteit 10: getallelyn; skryf getalle in; voor; tussen; na; kleiner as; groter as

Aktiwiteit 11: ranggetalle; prente; teken

Aktiwiteit 12: plekwaardes; opbreek van getalle 1 tot 19; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 13-14: optelling; prente; maksimum 15

Aktiwiteit 15-16: aftrekking; prente; maksimum 15

Aktiwiteit 17: herhaalde optelling; 2s, 3e en 5; prente

Aktiwiteit 18: verdeling; teken sirkels in groepies

Aktiwiteit 19-20: woordprobleme – optelling; stappe en prente

Aktiwiteit 21-22: woordprobleme – aftrekking; stappe en prente

Aktiwiteit 23-24: woordprobleme – herhaalde optelling; prente

Aktiwiteit 25: woordprobleme – verdeling; prente

Aktiwiteit 26: verdeling; teken

Aktiwiteit 27: geld; herken note en muntstukke

Aktiwiteit 28: geldsomme; optelling; prente

Aktiwiteit 28: geldsomme; aftrekking; prente

Aktiwiteit 30: verdubbel; prente; brug-dinkkaarte; sirkel-dinkkaart

Aktiwiteit 31: halveer; prente; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 32-37: getalsinne; patrone

Aktiwiteit 38: Meetkundige patrone; voltooi; beskryf in woorde

Aktiwiteit 39: getalleblok; kleur in; meer; minder; tel in 5e en 10e

Aktiwiteit 40: 3D-voorwerpe; onderskei tussen balle en bokse

Aktiwiteit 41: 3D-voorwerpe; rol en gly; kleinste en grootste

Aktiwiteit 42: simmetrie; teken jouself; voltooi ander kant van prente

Aktiwiteit 43: meting – lengte; tel in duime; voete en hande; skatting; prente; praktiese aktiwiteit

Aktiwiteit 44-45: datahantering; prente; tel; tellingstabel; kolomgrafiek; vrae