Gr.2 K4 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 132 (boek) + 71 (memo)

Aantal aktiwiteite: 25

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1-2: heelgetalle; tel; prente; tel in 1e, 2s, 3e; 4e; 5e en 10e; hoeveel pas in

Aktiwiteit 3: heelgetalle; boom-dinkkaart; tel vorentoe en terugwaarts in 1e, 2s, 3e en 4e; hakies-dinkkaart; getalsimbole en getalname tussen 20 en 100

Aktiwiteit 4: heelgetalle; plekwaardes; brug-dinkkaarte; breek getalle in tiene en ene op; groter as, kleiner as of gelyk aan; rangskik getalle; toenemde orde; afnemende orde; voor, tussen en na; minder as; meer as

Aktiwiteit 5: heelgetalle; ranggetalle; eerste, middel en laaste; brug-dinkkaarte; eerste tot twintigste; prente; vloei-dinkkaart

Aktiwiteit 6: heelgetalle; verdubbel en halveer; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 7-8: heelgetalle; optelling; woordprobleme; teekoppie metode; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 9-10: heelgetalle; aftrekking; woordprobleme; teekoppie metode; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 11: heelgetalle; herhaalde optelling; vloei-dinkkaarte; 2s, 3e, 4e, 5e en 10e; getalpatrone in tabelle

Aktiwiteit 12-13: heelgetalle; verdeling; prente; deel toebroodjies eweredig tussen kinders; met en sonder ‘n res; deel getalle op in blokke; woordprobleme; verdeel een sjokolade eweredig tussen kinders; verdere verdeling van sjokolades

Aktiwiteit 14: breuke; skryf die breuk neer en kleur dit in; half / helfte; derde; kwart; vyfde; sesde; heles; nul; skryf die name van die breuke neer; prente van breuke in sirkels

Aktiwiteit 15: geldsomme; herken en skryf die waarde van die muntstukke en note neer; 5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5, R10, R20, R50 en R100; voltooi tabelle (woordprobleme en herhaalde optelling)

Aktiwiteit 16: heelgetalle; optelling en aftrekking; teekoppie metode

Aktiwiteit 17-18: heelgetalle; herhaalde optelling wat lei na vermenigvuldiging; tabelle; 2s, 3e, 4e, 5e en 10e; hakies-dinkkaarte; getallemure

Aktiwiteit 19: breuke; kleur breuke van heelgetalle in

Aktiwiteit 20: 2D-vorms; beskryf patrone wat alledaagse voorwerpe bevat; prente; voltooi armband wat sirkels en ovale bevat; voltooi die baksteenpatroon op die muur

Aktiwiteit 21: 3D-voorwerpe; omkring die regte voorwerpe waarvoor gevra is; balle; bokse; silinders; rol en gly; rangskik voorwerpe; van klein na groot; van groot na klein

Aktiwiteit 22: 2D-vorms; benoem die vorms; sirkels; driehoeke; vierkante; reghoeke; ronde en reguit sye; omkring die regte vorms waarvoor gevra is; rangskik vorms; van klein na groot; van groot na klein

Aktiwiteit 23: meting – tyd; siklus-dinkkaarte; dae van die week; maande van die jaar; name van al die Suid-Afrikaanse vakansiedae; analoog horlosies; tyd in digitaal en in woorde; ure; halfure; kwartiere; kalender; tel dae; tel ure

Aktiwiteit 24: meting – lengte; prente; langer; langste; korter; kortste; wyer; wydste; meet werkboek in duime, cm en mm; massa; aantal sout pakke wat inpas in groter massa; swaarste; ligste; prente; volume; glase met water; heeltemal vol; amper vol; half vol; heeltemal leeg; amper leeg; kwart vol; skryf volume om lyne neer van emmer en bottel (liters); ml in koppie, eetlepel en teelepel

Aktiwiteit 25: datahantering; emoticons; tellingstabel; piktogram; vrae; vrae oor tipe sap waarvan leerder hou (tabel); boom-dinkkaart