Gr.2 K1 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 184 (boek) + 76 (memo)

Aantal aktiwiteite: 44

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: heelgetalle; tel in ene; geld; vloei-dinkkaart; sirkel-dinkkaart; multi vloei-dinkkaart

Aktiwiteit 2: heelgetalle; tel in tiene; geld; tabel; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaart

Aktiwiteit 3: heelgetalle; tel in ene en tiene; dieselfde; verskillend; multi vloei-dinkkaarte; getalname

Aktiwiteit 4: heelgetalle; getalname; minder as; meer as; getalsimbole;

Aktiwiteit 5: heelgetalle; tel in vywe; geld; sirkel-dinkkaart; hande en vingers; tabelle; vloei-dinkkaart; multi vloei-dinkkaart; getallemuur

Aktiwiteit 6: heelgetalle; tel in ene, tiene en vywe; hakies-dinkkaart; geld; tabel; sirkel-dinkkaart; ewe en onewe getalle; vloei-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaart

Aktiwiteit 7: heelgetalle; ewe en onewe getalle; hakies-dinkkaart; tel in ene, twees, vywe en tiene; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 8: heelgetalle; tel in drieë; stoele en pote; tabel; sirkel-dinkkaart; multi vloei-dinkkaart; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 9: heelgetalle; tel in viere; honde en ore; tabel; sirkel-dinkkaart; multi vloei-dinkkaart; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 10: heelgetalle; tel in twees, drieë en viere; hakies-dinkkaart; tabelle

Aktiwiteit 11: heelgetalle; tel in 1e, 2s, 3e, 4e, 5e en 10e; tabelle

Aktiwiteit 12: heelgetalle; geld; tel in 1e, 5e, 10e, 20s, 50s en 100e; prente; tabelle

Aktiwiteit 13: heelgetalle; geld; hoeveel pas in; hoeveel Rand het jy

Aktiwiteit 14: heelgetalle; plekwaardes; tiene en ene; brug-dinkkaarte; uitgebreide notasie

Aktiwiteit 15: heelgetalle; plekwaardes; getalwaardes; tiene en ene; boom-dinkkaart; uitgebreide notasie

Aktiwiteit 16: vergelyk heelgetalle; grootste; groter as; kleinste; kleiner as; rangskik die getalle van kleinste na grootste; rangskik die getalle van grootste na kleinste; sirkel-dinkkaarte

Aktiwiteit 17: vergelyk heelgetalle; groter as; kleiner as; gelyk aan; boom-dinkkaart; rangskik van kleinste na grootste; rangskik van grootste na kleinste

Aktiwiteit 18: heelgetalle; ranggetalle; posisie; prente; boom-dinkkaarte; sirkel-dinkkaart

Aktiwiteit 19: heelgetalle; getalkombinasies van 10; sirkel-dinkkaart; optelling en patrone

Aktiwiteit 20-21: heelgetalle; optelling; prente

Aktiwiteit 22-25: heelgetalle; optelling; woordprobleme; stappe; prente; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 26: heelgetalle; aftrekking; prente

Aktiwiteit 27-28: heelgetalle; aftrekking; woordprobleme; stappe; prente; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 29: Meetkundige patrone; voltooi; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 30: heelgetalle; verdubbel; prente; vloei-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; sirkel-dinkkaart

Aktiwiteit 31: heelgetalle; tel in drieë; vermenigvuldiging; prente; boom-dinkkaart; patrone

Aktiwiteit 32-33: heelgetalle; vermenigvuldiging; prente; woordprobleme;

Aktiwiteit 34: heelgetalle; halveer; prente; multi vloei-dinkkaart; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaart

Aktiwiteit 35: heelgetalle; eweredige verdeling; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 36: heelgetalle; geld; woordprobleme; stappe

Aktiwiteit 37: heelgetalle; optelling; vloei-dinkkaarte; gebruik jou liniaal soos ‘n getallelyn om te tel wanneer jy optel; getalkombinasies van 20; sirkel-dinkkaart; meer as

Aktiwiteit 38: heelgetalle; aftrekking; vloei-dinkkaarte; gebruik jou liniaal soos ‘n getallelyn om te tel wanneer jy optel; getalkombinasies van 20; sirkel-dinkkaart; minder as

Aktiwiteit 39: heelgetalle; optelling en aftrekking; 2 stappe; vloei-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 40: 3D-voorwerpe; sfeer; kubus; silinder; reghoekige prisma; identifiseer; verskille; prent; rol en gly

Aktiwiteit 41: meting – tyd; siklus-dinkkaarte; dae van die week; maande van die jaar; vrae

Aktiwiteit 42: meting – tyd; lang en kort wysers; ure; lees van analoog horlosie as; digitale tyd; tyd in woorde; teken wysers in

Aktiwiteit 43: meting – lengte; lees lengtes van voorwerpe van liniale af; cm en mm; langer; korter

Aktiwiteit 44: datahantering; tabelle; kolomgrafieke; vrae; tel in 3e, 4e en 5e