Gr.8 K4 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R50.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 158 (boek) + 110 (memo)

Aantal aktiwiteite: 29

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: (1) rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of (2) gebruik krammasjien (maak 2 pakke) of (3) besigtig op ’n skerm en skryf in ’n gewone werkboek

 

Opsomming van al die Dinkkaarte

Aktiwiteit 1: FUNKSIES; Algebra; los eenvoudige vergelykings op; stappe; substitusie; definisies van veranderlike en konstante; identifiseer veranderlikes en konstantes in terme; Vloei-dinkkaart; insetwaarde; uitsetwaarde; reël

Aktiwiteit 2: FUNKSIES; Algebra; reguit lyn funksies; vind die reël; Vloei-dinkkaarte; funksies in tabelle; vind verskil; koëffisiënt van veranderlike; lei eie reëls af; substitusie; definieer funksie; identifiseer waarvoor elke veranderlike in ’n reguit lyn funksie is; vind die formules vir die funksies in die tabelle

Aktiwiteit 3: FUNKSIES; Algebra; reguit lyn funksies; gebruik formule om uitsetwaardes te bereken; veranderlikes met magte; substitusie; werk vorentoe en terugwaarts; Vloei-dinkkaarte omgekeerde bewerkings reëls; skryf formules; vind inset- en uitsetwaardes in tabelle

Aktiwiteit 4: FUNKSIES; Algebra; magte; substitusie; Vloei-dinkkaarte; eie afleidings; vind inset-en uitsetwaardes in tabelle; definieer vierkantsgetalle en derdemagsgetalle

Aktiwiteit 5: VERGELYKINGS; Algebra; vierkantswortels; hangskaal; eenvoudige vergelykings; kante van skaal gelyk; substitusie; Hakies-dinkkaarte; definieer term, uitdrukking en vergelyking; inverses; optellingsinverse; vermenigvuldigingsinverse

Aktiwiteit 6: VERGELYKINGS; Algebra; Hakies-dinkkaart; reëls vir vermenigvuldiging en deling van heelgetalle; los eenvoudige vergelykings op met behulp van skaalprent en vrae

Aktiwiteit 7: VERGELYKINGS EN MAGTE; Algebra; Hakies-dinkkaarte; vierkantsgetalle en vierkantswortels; derdemagsgetalle en derdemagswortels; oplos van vergelykings met magte; skaalprent en stappe

Aktiwiteit 8: VERGELYKINGS; Algebra; een veranderlike aan een kant en geen koëffisiënt; los eenvoudige vergelykings op met behulp van skaalprent en stappe; Hakies-dinkkaart; hoe om veranderlike op te los indien daar net een veranderlike is; los vergelykings sonder gegewe stappe op

Aktiwiteit 9: VERGELYKINGS; Algebra; een veranderlike aan een kant en koëffisiënt; vrae en stappe; later moet jy eie stappe sonder leiding doen

Aktiwiteit 10: VERGELYKINGS; Algebra; een veranderlike aan een kant en HAKIE; vrae en stappe; Hakies-dinkkaart: orde van bewerkings; later moet jy eie stappe sonder leiding doen

Aktiwiteit 11: VERGELYKINGS; Algebra; veranderlikes aan BEIDE KANTE; hakies; stappe;

Aktiwiteit 12: VERGELYKINGS; Algebra; HAKIES aan BEIDE KANTE; stappe

Aktiwiteit 13-14: VERGELYKINGS; Algebra; BREUKE; stappe

Aktiwiteit 15: VERGELYKINGS; Algebra; gemengde aktiwiteit

Aktiwiteit 16: VERGELYKINGS; Algebra; Hakies-dinkkaarte; skryf eie reëls t.o.v. oplos van vergelykings

Aktiwiteit 17: GRAFIEKE; koördinate; oorsprong; x-as; y-as; assestelsel; prente; teken koördinate en vind prent

Aktiwiteit 18: GRAFIEKE; afsnitte; skryf die koördinate van die x- en y-afsnitte van elke reguitlyn grafiek neer

Aktiwiteit 19: GRAFIEKE; verband tussen waarde van c en y-afsnit; vind x-afsnit, y-afsnit en derde punt d.m.v. substitusie; trek reguit lyne op grafiekpapier; pylpunte; rigting

Aktiwiteit 20: GRAFIEKE; reguit lyn met slegs x-waarde; reguit lyn met slegs y-waarde; teken; rigting en vrae

Aktiwiteit 21: GRAFIEKE; reguit lyn; vind x-afsnit, y-afsnit en derde punt d.m.v. substitusie; trek reguit lyne op grafiekpapier; gradiënt positief en negatief – rigting

Aktiwiteit 22: GRAFIEKE; reguit lyn; vind x-afsnit, y-afsnit en derde punt d.m.v. substitusie; trek reguit lyne op grafiekpapier; afleidings oor steilte van hellings van lyne

Aktiwiteit 23: GRAFIEKE; reguit lyne vs. kurwes; vrae; minimum en maksimum waardes; definieer diskrete data en kontinue data

Aktiwiteit 24: 2D-VORMS TRANSFORMASIE; definieer translasie, refleksie, rotasie en transformasie; transleer, reflekteer en roteer 2D-vorms op geruite papier

Aktiwiteit 25: 3D-VOORWERPE: verskil tussen 2D-vorm en 3D-voorwerp; benoem die 3D-voorwerpe; kubus; reghoekige prisma; driehoekige prisma; sfeer; silinder; keël; piramiede met driehoekige basis; piramiede met vierkantige basis; kante; rante; hoekpunte; nette; opsomming

Aktiwiteit 26: WAARSKYNLIKHEID; muntstukke; dobbelstene; spinner; ander; Hakies-dinkkaart; breuk; desimale breuk; persentasie; meer as een; “en” en “of”; Boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 27: VERGELYKINGS; gemengde aktiwiteit

Aktiwiteit 28-29: VERGELYKINGS; woordprobleme; stappe