Gr.8 K1 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R50.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 294 (boek) + 152 (memo)

Aantal aktiwiteite: 44

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: veelvoude van 1 – 12; brug-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 2: heelgetalle; definisies en voorbeelde; priemgetalle; saamgestelde getalle; hakies-dinkkaarte; eienskappe en wette; orde van bewerkings

Aktiwiteit: faktore; skryf getal as produk van sy priemfaktore; hakies-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; leer; GGF; veelvoude; KGV

Aktiwiteit 4: heelgetalle; optelling en aftrekking van 6-syfer getalle; boom-dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 5: heelgetalle; vermenigvuldiging van 4-syfer getalle met 2-syfer getalle; multi vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; kolomme; stappe; brug-dinkkaarte; som op in hakkies-dinkkaart; met en sonder ‘n res

Aktiwiteit 6: kompensering in optelling en aftrekking; brug-dinkkaarte; opsomming en voorbeelde in hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 7: woorprobleme; verhouding en koers; stappe; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 8: woordprobleme; Finasiële Wiskunde; stappe; hakies-dinkkaart; vloei-dinkkaarte; inkomste; uitgawes; wins; verlies; gelykbreek; BTW; kosprys; verkoopprys; brug-dinkkaarte; enkelvoudige en saamgestelde rente; leningstabel; wisselkoerse

Aktiwiteit 9 – 10: gebruik temperatuur en termometer as inleiding tot negatiewe getalle; skryf jou eie reëls; hoogte bo en onder seespieël; gebou met vloere en ondergrondse parkering; woordprobleme; opsomming in hakies-dinkkaart; boom-dinkkaart (getallelyn); skuld; vloei-dinkkaarte; sirkel-dinkkaarte

Aktiwiteit 11 – 17: negatiewe getalle; patrone in tabelle; skryf jou eie reëls; hakies-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaart; sirkel-dinkkaart; getallelyne; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 18: vergelyk getalle; groter as, kleiner as of gelyk aan; boom-dinkkaarte; hakies-dinkkaart; toenemende en afnemende orde

Aktiwiteit 19: negatiewe getalle; meer as; minder as; skuld; boom-dinkkaart; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 20 – 21: negatiewe getalle; vermenigvuldiging; patrone in tabelle; hakies-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 22 – 23: negatiewe getalle; deling; patrone in tabelle; hakies-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 24: bewerkings met negatiewe getalle; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 25: orde van bewerkings; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 26: magte; uitgebreide notasie; eksponensiële notasie; boom-dinkkaarte; hakies-dinkkaart;

Aktiwiteit 27: magte; definisies; hakies-dinkkaarte; basis; eksponent; koëffisiënt; vierkantsgetalle; derdemagsgetal; vierkantswortels; derdemagswortels; boom-dinkkaarte; getallemure

Aktiwiteit 28: veranderlikes; mag; koeffisient; basis; eksponent; mag wet 1

Aktiwiteit 29: eksponente; wet 2

Aktiwiteit 30: eksponente; wet 3 en 4

Aktiwiteit 31: eksponente; wet 5 en 6

Aktiwiteit 32: som al die mag wette in ʼn hakiesdinkkaart op; vereenvoudig

Aktiwiteit 33 – 37: Meetkundige patrone en getalpatrone; tabelle; insetwaardes; uitsetwaardes; reëls; formules; woorde; werk vorentoe en terugwaarts in vloei-dinkkaarte; maak eie reëls op; hakies-dinkkaart; multi vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 38: veranderlikes; konstantes; substitusie; boom-dinkkaart; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 39 – 41: optelling en aftrekking van terme met veranderlikes; prente; stappe; gelyksoortige en ongelyksoortige terme; eie reëls in hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 42: vergelykings; skaal; vloei-dinkkaarte; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 43: verskillende tipe oplossings van vergelykings; veelkeuse vrae; hakies-dinkkaart; los vergelykings met magte en wortels op

Aktiwiteit 44: oplossing van eenvoudige vergelykings