Gr.8 K2 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R50.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 242 (boek) + 116 (memo)

Aantal aktiwiteite: 26

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

 

Aktiwiteit 1: Algebra; definieer koëffisiënt, basis, eksponent en mag; Hakies-dinkkaarte; prente; optelling; definieer veranderlikes en konstantes; definieer gelyksoortige en ongelyksoortige terme; verskille en ooreenkomste tussen uitdrukkings en vergelykings; dubbel-borrel-dinkkaart; definieer term, uitdrukking en vergelyking; voorbeelde van eenterm, tweeterm en veelterm

Aktiwiteit 2 – 3: Algebra; optelling en aftrekking van gelyksoortige terme; prente; ongelyksoortige terme; vereenvoudig uitdrukkings; groepeer gelyksoortige terme; Hakies-dinkkaarte; orde van terme in uitdrukking

Aktiwiteit 4: Algebra; vereenvoudig uitdrukkings; groepeer gelyksoortige terme; stappe; Hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 5: Algebra; vermenigvuldiging in uitdrukkings; prente; Hakies-dinkkaart; stappe

Aktiwiteit 6 – 7: Algebra; vermenigvuldiging in uitdrukkings wat hakies bevat en twee terme binne die hakies het; Multi vloei-dinkkaarte; stappe

Aktiwiteit 8: Algebra; vermenigvuldiging in uitdrukkings wat hakies bevat en twee terme of drie terme binne die hakies het; Multi vloei-dinkkaarte; stappe

Aktiwiteit 9: Algebra; deling in terme; stappe; Hakies-dinkkaarte; vereenvoudig; Brug-dinkkaarte; deling in uitdrukkings met 2 terme

Aktiwiteit 10: Algebra; vierkantsgetalle; derdemagsgetalle; substitusie; Boom-dinkkaart; vereenvoudig terme wat eksponente (2 en 3) bevat; Brug-dinkkaarte; Hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 11: Algebra; balanseerskaal; los die veranderlike in die vergelyking op; skryf eie vrae; Vloei-dinkkaarte; stappe

Aktiwiteit 12: Algebra; los die veranderlike in die vergelyking op; insetwaarde; reël; uitsetwaarde; Vloei-dinkkaarte; werk vorentoe; werk terugwaarts; Boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 13: Algebra; definieer vergelyking; veranderlikes; konstantes; ongedefinieerd; los vergelykings op; spesiale gevalle; Boom-dinkkaarte; Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 14: Algebra; ondersoek oplossing van eenvoudige vergelykings; Vloei-dinkkaarte; koëffisiënt van veranderlike

Aktiwiteit 15: Algebra; ondersoek oplossing van vergelykings met twee terme aan die een kant en een term aan die ander kant; Vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 16: Algebra; oplos van vergelykings; woordprobleme; stappe; ouderdom; geld; geheime getal

Aktiwiteit 17: Meetkunde; konstruksie; loodregte lyn; 60 grade hoek; 30 grade hoek

Aktiwiteit 18: Meetkunde; konstruksie; 90 grade hoek; 45 grade hoek; gelyksydige driehoek en ondersoek sy sye en hoeke; som van die binnehoeke van ‘n driehoek

Aktiwiteit 19: Meetkunde; konstruksie; gelykbenige driehoek en ondersoek sy sye en hoeke; som van die binnehoeke van ‘n driehoek; ongelyksydige driehoeke; reghoekige driehoek; tipe driehoeke in Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 20: Meetkunde; konstruksie; vierkant; reghoek; parallelogram; ruit; ondersoek vierhoeke se sye en hoeke; som van die binnehoeke van vierhoeke

Aktiwiteit 21: Meetkunde; teken trapesium en vlieër; ondersoek vierhoeke se sye en hoeke; som van die binnehoeke van vierhoeke; ondersoek hoeklyne van vlieër; eienskappe van vierhoeke

Aktiwiteit 22: Meetkunde; teken reghoekige driehoeke; teken 1cm blokke; ontdek reël van Pythagoras (optel en aftrek); vind die lengtes van die onbekende sye; hakies-dinkkaart met opsomming van Pythagoras reëls

Aktiwiteit 23: meting; kongruensie; gelykvormigheid; nie een van die twee nie; ondersoeke; meet sye en hoeke van vorms (driehoeke; vierkante, reghoeke; vyfhoeke; seshoeke); definieer kongruensie en gelykvormigheid (die eienskappe wat vorms het om kongruent of gelykvormig te wees)

Aktiwiteit 24: meting; kongruensie; gelykvormigheid; nie een van die twee nie; verskille en ooreenkomste tussen kongruensie en gelykvormigheid in Dubbel borrel-dinkkaart; afleidings in Hakies-dinkkaart;

Aktiwiteit 25 – 26: Meetkunde; Hakies-dinkkaarte; tipe hoeke; grootte en sketse; skerphoek; regte hoek; stomphoek; gestrekte hoek; inspringende hoek; revolusie; komplementêre hoeke; supplementêre hoeke; regoorstaande hoeke; loodregte lyne; parallelle lyne; ooreenkomstige hoeke (F); ko-binnehoeke (U); verwisselende hoeke (N); beide reëls van Pythagoras; som van die binnehoeke van driehoeke en vierhoeke; oplos van veranderlikes op Meetkundige sketse; stelling en rede