Gr.9 K1 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R50.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 312 (boek) + 187 (memo)

Aantal aktiwiteite: 43

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: getallestelsels; definisie en voorbeelde; hakies-dinkkaart; sirkel-dinkkaart; natuurlike getalle; telgetalle; heelgetalle; rasionale getalle; irrasionale getalle; heelgetale; orde van bewerkings; hakies-dinkkaart; getalkombinasies van 10; sirkel-dinkkaart; verdubbel; halveer; brug-dinkkaarte; getallemure

Aktiwiteit 2: heelgetale; orde van bewerkings; vloei-dinkkaarte;

Aktiwiteit 3: heelgetale; optelling van 6-syfer getalle; boom-dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 4: heelgetale; aftrekking van 6-syfer getalle; boom-dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 5: heelgetale; vermenigvuldiging van 4-syfer getalle met 2-syfer getalle; multi vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; stappe; kolomme

Aktiwiteit 6: heelgetale; deling van 4-syfer getalle met 2-syfer getalle; veelvoude; multi vloei-dinkkaarte; brug maps; kolomme; stappe

Aktiwiteit 7: heelgetalle; faktore; priemgetalle; priemfaktore; Grootste Gemene Faktor (GGF); hakies-dinkkaarte; veelvoude; Kleinste Gemene Veelvoud (KGV); skryf die getalle as die produk van hul priemfaktore;

Aktiwiteit 8 – 9: heelgetalle; woordprobleme; verhouding en koers; brug-dinkkaarte; stappe; vloei-dinkkaarte; direkte eweredigheid; omgekeerde eweredigheid

Aktiwiteit 10: Finasiële Wiskunde; enkelvoudige rente; saamgestelde rente; hakies-dinkkaart; leningstabelle

Aktiwiteit 11: heelgetalle; eienskappe en wette; woordprobleme; stappe; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 12: breuke; ekwivalente breuke; brug-dinkkaarte; herlei onegte breuke na gemengde getalle; vloei-dinkkaarte; herlei gemengde getalle na onegte breuke

Aktiwiteit 13: optelling en aftrekking van breuke en gemengde getalle; brug-dinkkaarte; stappe; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 14: vermenigvuldiging en deling van breuke en gemengde getalle; stappe; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 15: herlei gewone breuke met noemers van 10, 100 en 1000 na desimale breuk; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 16: herlei gewone breuke na desimale breuke en persentasies; hakies-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; repeterende breuke

Aktiwiteit 17: heelgetalle, gewone breuke en desimale breuke; vierkantsgetalle en derdemagsgetalle; sirkel-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; hakies-dinkkaart; getallemure

Aktiwiteit 18: bewerking met desimale breuke op sakrekenaar; woordprobleme met breuke in; stappe; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 19: magte; hakies-dinkkaarte; eksponent; basis; koëffisiënt; wet 1; vereenvoudig

Aktiwiteit 20: eksponente; wet 2 en 3; vereenvoudig

Aktiwiteit 21: eksponente; wet 4, 5 en 6; vereenvoudig

Aktiwiteit 22: som eksponentwette in hakies-dinkkaart op; vereenvoudig

Aktiwiteit 23: Wetenskaplike notasie; baie groot getalle; baie klein getalle; herleiding

Aktiwiteit 24 – 26: getalpatrone; hakies-dinkkaart; Meetkundige patrone; prente; tabelle; formules; werk vorentoe en terugwaarts in vloei-dinkkaarte; vind die reël; find die formule

Aktiwiteit 27: veranderlikes; prente; optelling; produkte; uitmaal van hakies

Aktiwiteit 28: faktorisering; gemene faktore

Aktiwiteit 29: faktorisering; gemene faktore; priemfaktore; hakies-dinkkaart;

Aktiwiteit 30: faktorisering; tweeterme en drieterme met gemene faktore; gemene hakies

Aktiwiteit 31: faktorisering; sit maats bymekaar en voeg hakies in; gemene hakies; ondersoek omruil van tekens

Aktiwiteit 32: faktorisering; ondersoek omruil van teken en gemene hakies; ondersoek verskil van vierkante

Aktiwiteit 33: faktorisering; ondersoek faktorisering van drieterme (+)(+); hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 34: faktorisering; ondersoek faktorisering van drieterme (–)(+) en (+)(–); hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 35: faktorisering; ondersoek faktorisering van drieterme (–)(–); hakies-dinkkaarte; som al die reëls op om tweeterme en drieterme te faktoriseer

Aktiwiteit 36: faktoriseer

Aktiwiteit 37: verskille en ooreenkomste tussen uitdrukkings en vergelykings in dubbel-borrel-dinkkaart; ondersoek oplos van eenvoudige vergelykings; skale; los vir x op; veelkeuse vrae; vier tipe oplossings vir vergelyings in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 38: omgekeerde bewerkings; hakies-dinkkaart; ondersoek oplossing van vergelykings – 1 term aan een kant en 2 terme aan ander kant; ondersoek oplossing van vergelykings – 2 terme aan beide kante; stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 39: los vergelyings op

Aktiwiteit 40: uitmaal van hakies; los vergelyings met hakies op

Aktiwiteit 41: los vergelyings met breuke op; ondersoek; stappe in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 42: los vergelyings met magte en wortels op; woorprobleme; geheime getal; stappe; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 43: vergelyings; woorprobleme; ouderdom; stappe; geldsomme; spoedsomme; opsomming in hakies-dinkkaarte