Gr.9 K2 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R50.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 264 (boek) + 120 (memo)

Aantal aktiwiteite: 27

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

 

Aktiwiteit 1: Meetkunde; tipe hoeke en hulle groottes; skerphoek; revolusie; inspringende hoek; regte hoek; gestrekte hoek; stomphoek; prente; Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 2: konstruksie; konstrueer 90° en 45° hoeke; stap-vir-stap instruksies; sketse in kleur; Dubbel Borrel-dinkkaart; ooreenkomste en verskille tussen konstruksie en teken van hoeke

Aktiwiteit 3: konstrueer 60° en 30° hoeke; stap-vir-stap instruksies; sketse in kleur; vrae; verskil tussen ‘n hoek en ‘n driehoek

Aktiwiteit 4: konstrueer gelyksydige driehoek; stap-vir-stap instruksies; sketse in kleur; meet hoeke en sye; lei eienskappe van driehoek af; som van die binnehoeke van die driehoek; ondersoek buitehoek van ‘n driehoek; meet; lei reël af; teken gelykvormige gelyksydige driehoeke

Aktiwiteit 5: konstrueer gelykbenige driehoek; stap-vir-stap instruksies; sketse in kleur; meet hoeke en sye; lei eienskappe van driehoek af; som van die binnehoeke van die driehoek; ondersoek kongruensie; meet; lei reël af; ooreenstemmende sye

Aktiwiteit 6: teken ‘n ongelyksydige driehoek; eienskappe; buitehoek van driehoeke; som van die binnehoeke van die driehoek; verskil tussen ‘n gelyksydige en ‘n ongelyksydige driehoek; verskil tussen ‘n gelyksydige en ‘n gelykbenige  driehoek

Aktiwiteit 7: teken reghoekige driehoeke met 1cm by 1cm blokke op sye;  tel blokke; lei reëls af; lei reël van Pythagoras af; bereken skuinssy; bereken reguit sy; Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 8: Pythagoras

Aktiwiteit 9:Pythagoras; reghoekige driehoek of nie?

Aktiwiteit 10: eienskappe van vorms; driehoeke; ongelyksydige driehoek; gelyksydige driehoek; gelykbenige driehoek; reghoekige driehoek; Pythagoras

Aktiwiteit 11: konstrueer ‘n vierkant; meet hoeke en sye; lei eienskappe af; som van die binnehoeke; konstrueer ‘n parallelogram

Aktiwiteit 12: parallel of nie; loodreg of nie; ooreenkomstige hoeke of nie; ko-binnehoeke of nie; verwisselende hoeke of nie; regoorstaande hoeke of nie

Aktiwiteit 13: eienskappe van vierhoeke; parallelogram; ruit; reghoek; vierkant; trapesium; vlieër; enige vierhoek

Aktiwiteit 14: kongruent; gelykvormig; nie kongruent of gelykvormig nie

Aktiwiteit 15: wat ooreenstemmende sye en hoeke is; ondersoek die vier voorwaardes vir kongruensie; Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 16: Meetkunde probleme met kongruensie

Aktiwiteit 17: ondersoek die twee voorwaardes van gelykvormigheid; Meetkunde probleme met gelykvormigheid

Aktiwiteit 18: voorwaardes; ooreenkomstige hoeke; ko-binnehoeke; verwisselende hoeke; regoorstaande hoeke; komplementêre hoeke; supplementêre hoeke; Meetkunde probleme; bereken onbekende hoeke; sluit eenvoudige vergelykings in

Aktiwiteit 19 – 20: Meetkunde probleme

Aktiwiteit 21: omtrek; huis; enige vorm; driehoek; stappe; Pythagoras; bereken onbekende sy van vorm; reghoek; sirkel; driehoek; Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 22: oppervlakte; ondersoeke; stappe; formule; stel getalle in; antwoord en eenheid; vierkant; bereken onbekende sy van vorm; reghoek; driehoek; basis en loodregte hoogte; vlieër

Aktiwiteit 23: oppervlakte; ondersoeke; stappe; parallelogram; ruit; gelykbenige trapesium; enige trapesium; Hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 24: bereken omtrek en oppervlaktes van sirkel, driehoek, vierkant, reghoek; ruit; parallelogram; trapesium, vlieër, semi-sirkel, kwart sirkel en driekwart sirkel

Aktiwiteit 25: oppervlakte van die ingekleurde gedeelte; woordprobleme;

Aktiwiteit 26: Meetkunde probleme

Aktiwiteit 27: Kongruensie en gelykvormigheid