Gr.7 K1 Basislyn Ass 2021 [PDF]

R15.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 41 (ass) + 16 (memo)

Totaal: 185 punte

 

Voorblad met leerder se inligting

Leë punteblok

 

Getalle en Bewerkings

 • uitgebreide notasie; plekwaarde en getalwaarde
 • rangskik: toenemende orde
 • veelvoude
 • ordinale getalle
 • ewe getalle
 • rond af tot die naaste 5, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 en 1 000 000
 • getalkombinasies
 • optelling en aftrekking van 6-syfer getalle
 • vermenigvuldig 4-syfer met 3-syfer
 • deel 4-syfer met 3-syfer; met ‘n res
 • priemfaktore
 • verdeling met ‘n breuk
 • ekwivalente breuke; desimale breuke; persentasies
 • tel in desimale breuke
 • optelling en aftrekking van breuke met gemengde getalle
 • breuk van ‘n getal; persentasie van ‘n getal
 • desimale breuke vermenigvuldig met 10 en 100
 • assosiatiewe, kommutatiewe en distributiewe wette
 • eienskappe van 0 en 1

Patrone

 • getalpatroon: woordprobleem met geld
 • Meetkundige patroon: multi vloei-diagram; vind onbekende waardes; gee reël in woorde; skryf getalsin

Ruimte en Vorms

 • aansig van versameling voorwerpe
 • kaart van skool; ruitverwysings; aanwysings gee
 • benoem aghoek en parallelogram
 • gee name van al die hoeke (6)
 • ooreenkomste en verskille tussen tetrahedron en ander piramiedes
 • benoem voorwerpe; aantal hoekpunte; aantal vlakke; kubus; reghoekige prisma; driehoekige prisma; silinder; keël; piramiede
 • herken nette: kubus; tetrahedron
 • trek lyne van simmetrie
 • herken transformasies: refleksie; rotasie; translasie
 • vergroting

Meting

 • Tyd: lees tyd van analoog horlosie af; woorde; digitale tyd in oggend en aand
 • Tyd: teken arms op horlosie in
 • Tyd: herlei sek na min; ure na min; dae na ure; jare na maande; dekades na jare; jare na eeue
 • Tyd: tydsduur
 • Tyd: ewenaar; tydsone vrae; gee wêreldkaart en tabel met inligting
 • Lengte: meetinstrumente; eenhede
 • Lengte: herlei m na cm; m na km
 • Massa: lees massa van digitale en van analoog skale af
 • Massa: herlei g na kg; kg na g
 • Volume: herlei kℓ na ℓ; ml na ℓ
 • Volume: toenemende orde
 • Temperatuur: lees van digitale termometer af
 • Omtrek: vierkant en reghoek
 • Totale buite oppervlakte en volume van reghoekige prisma; in stappe gedoen

Datahantering

 • daaglikse temperature (in °C) in Hermanus in Desember 2020
 • mediaan
 • toenemende orde
 • tellingstabel
 • modus en ander vrae
 • dubbele staafdiagram
 • waarskynlikheid: muntstuk; dobbelsteen; spinner