Gr.4 K4 Super Wisk Akt Boek met TT 2021 [PDF]

R30.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 100 (boek) + 66 (memo)

Aantal aktiwiteite: 24

Aktiwiteit 1: tel vorentoe en terugwaarts in 2s, 3s, 5e, 10e, 25s, 50s en 100e; vloei-dinkkaarte; definisies; hakies-dinkkaart; vrae

Aktiwiteit 2: definisies en voorbeelde van getal en syfer; hakies-dinkkaarte; definisies en voorbeelde van getalwaardes en plekwaardes; boom-dinkkaart; uitgebreide notasie; rangskik van klein na groot en groot na klein

Aktiwiteit 3: afronding tot die naaste 10, 100 en 1 000; hakies-dinkkaart; reëls en voorbeelde; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 4: definisies en voorbeelde van verdubbel en halveer; hakies–dinkkaart; verdubbel (driehoeke); brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 5: halveer (driehoeke); brug-dinkkaarte; geheime getal

Aktiwiteit 6: eienskappe en wette van getalle en bewerkings; afleidings

Aktiwiteit 7: optelling van 4-syfer getalle; eie dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 8: aftrekking van 4-syfer getalle; eie dinkkaarte; kolomme

Aktiwiteit 9: massa; herlei tussen kg en g; brug-dinkkaarte; massa inpas in groter massa (woordprobleem)

Aktiwiteit 10: massa; lees die massa van die produkte se verpakking af; rangskik massas; massa inpas in groter massa (woordprobleem); herlei tussen kg en g; boom-dinkkaarte; lees die massa (in kg) van die skale af (analoog en digitaal)

Aktiwiteit 11: 3D-voorwerpe; hakies-dinkkaart; definisies van prisma, vlak, ronde vlakke, plat vlakke, rante en hoekpunte; voltooi tabelle; name van prismas: kubus, reghoekige prismas, silinder, keël en sfeer; aantal rante; aantal vlakke; vorms van vlakke; ronde of plat vlakke; ooreenkomste en verskille tussen kubusse en reghoekige prismas; ooreenkomste en verskille tussen keëls en silinders

Aktiwiteit 12: breuke; hakies-dinkkaart; definisies van breuk, noemer en teller; brug-dinkkaarte; ekwivalente breuke; rangskik breuke van klein na groot en groot na klein

Aktiwiteit 13: breuke; optelling van breuke met dieselfde noemers; vereenvoudig

Aktiwiteit 14: breuke; eenvoudigste vorm; vereenvoudig breuke

Aktiwiteit 15 – 16: veelvoude van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9; deel 3-syfer getalle deur 1-syfer getalle; deel sonder ‘n res; deel met ‘n res

Aktiwiteit 17: 2D-vorms; omtrek; meet; bereken; vierkant; reghoek; onreëlmatige seshoek; onreëlmatige aghoek

Aktiwiteit 18: 2D-vorms; oppervlakte; tel blokkies; vierkant; reghoek onreëlmatige vorms; tel en skat oppervlakte van driekwart sirkel, sirkel en reghoek

Aktiwiteit 19: 3D-voorwerpe; blokke; onreëlmatige voorwerpe

Aktiwiteit 20: ruitverwysings; hakies-dinkkaart; definisies van horisontaal, vertikaal, rigting en ruitverwysing; gee ruitverwysings; gee rigtings; beskryf roetes

Aktiwiteit 21: tessellasie; teëls; vierkante; reghoeke; seshoeke; teken en kleur in

Aktiwiteit 22 – 23: Meetkundige patrone; tabelle; insetwaardes; uitsetwaardes; reëls; toenemend; afnemend

Aktiwiteit 24: waarskynlikheid; muntstukke; dobbelstene; breuke