Gr.4 K1 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 226 (boek) + 110 (memo)

Aantal aktiwiteite: 43

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1-7: heelgetalle; tel vorentoe en terugwaarts; tel in 2s, 3e, 5e, 10e, 25s, 50s en 100e; sirkel-dinkkaarte; vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; hakies-dinkkaarte; multi vloei-dinkkaarte; getalleblokke; vrae

Aktiwiteit 8: heelgetalle; 4-syfer heelgetalle; ewe en onewe getalle; hakies-dinkkaart; uitgebreide notasie; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 9: heelgetalle; 4-syfer heelgetalle; getalsimbole; getalname

Aktiwiteit 10: heelgetalle; 4-syfer heelgetalle; getalwaarde; plekwaarde; definisies; hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 11-12: heelgetalle; vergelyk 4-syfer heelgetalle; hakies-dinkkaart; kleinste; grootste; groter as; kleiner as; gelyk aan; boom-dinkkaarte; toenemende orde; afnemende orde

Aktiwiteit 13: heelgetalle; optelling en aftrekking van kleiner getalle; woordprobleme; teken; getalsinne; vloei-dinkkaarte

Aktiwiteit 14: heelgetalle; eienskappe; wette; omgekeerdes; hakies-dinkkaarte

Aktiwiteit 15: heelgetalle; getalkombinasies; huisies; sirkel-dinkkaarte

Aktiwiteit 16: heelgetalle; verdubbel en halveer 2-syfer en 3-syfer getalle; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 17-23: heelgetalle; optelling en aftrekking van 3-syfer getalle (Gr.4 leerder werk later met 4-syfer getalle; hierdie is hersiening van Gr.3 werk); vloei-dinkkaarte; boom-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; laaste aktiwiteit het 4-syfer getalle in

Aktiwiteit 24-25: heelgetalle; getalpatrone; multi vloei-dinkkaarte; reëls; getalsinne; kry insetwaarde; kry uitsetwaarde; kry reël

Aktiwiteit 26: heelgetalle; inleiding tot vermenigvuldiging; multi vloei-dinkkaarte; vrae

Aktiwiteit 27: meting – tyd; aantal dae in al die maande; kalender en vrae; dae; maande; weke; publieke vakansiedae

Aktiwiteit 28: meting – tyd; woorde; digitaal; analoog; lees af; teken wysers in; ure, minute en sekondes

Aktiwiteit 29: meting – tyd; lees tyd

Aktiwiteit 30: meting – tyd; tydsverloop; ure; minute; brud-dinkkaarte

Aktiwiteit 31: datahantering; frekwensietabelle; kolomgrafieke; vrae

Aktiwiteit 32: meting – 2D-vorms; ronde en reguit sye; reëlmatig en onreëlmatig; vrae oor vorms; aantal sye; name

Aktiwiteit 33: meting – 2D-vorms; naam; tipe vorm: reëlmatig of onreëlmatig; tipe sye: rond of reguit; aantal sye; aantal hoeke; alledaagste vorm wat soos hierdie vorm lyk; sirkel; ovaal; driehoek; vierkant; reghoek; diamant; vlieër; vyfhoek; seshoek; aghoek

Aktiwiteit 34: Meetkundige patrone; afnemend en toenemend; vrae; reël; teken; tabelle

Aktiwiteit 35: heelgetalle; inleiding tot vermenigvuldiging

Aktiwiteit 33-39: heelgetalle; vermenigvuldiging van 2-syfer en 1-syfer getalle; vrae; multi vloei-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 40: heelgetalle; inleiding tot deling

Aktiwiteit 41-42: heelgetalle; deling van 2-syfer en 1-syfer getalle; veelvoude; multi vloei-dinkkaarte; brug-dinkkaarte; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 43: getallemure; getalpatrone; optelling; verdubbel