Gr.3 K3 Assessering 2 [PDF]

R15.00

Sold By : Melissa Blom Category:

Description

Skrywer: Melissa Blom

Aantal bladsye: 4 (ass) + 2 (memo)

Totaal: 35 punte

(1) Breek getal op (1)

(2) Bou getal op (1)

(3-4) Getalwaarde (2)

(5) Plekwaarde (1)

(6) Uitgebreide notasie (2)

(7) Halveer en verdubbel (4)

(8) Optelling en aftrekking (4)

(9) Rangorde (1)

(10-11) Breuke (2)

(12) Tel vorentoe en terug in 1e; 2s; 3e; 4e; 5e en 10e (12)

(13) Woordsom; aftrekking (2)

(14) Woordsom; vermenigvuldiging (2)

(15) Getallekaart (1)