Gr.8 K1 Basislyn Ass 2021 [PDF]

R15.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 44 (ass) + 18 (memo)

Totaal: 200 punte

Voorblad met leerder se inligting

Leë punte blad

 

Getalle en Bewerkings

  • uitgebreide notasie: 9-syfer getal
  • plekwaarde en getalwaarde: 9-syfer getal
  • Rangskik in toenemende orde: 9-syfer getal
  • Veelvoude
  • Rond af na die naaste 5, 10, 100 en 1 000: 9-syfer getal
  • Omgekeerde bewerkings: optelling en aftrekking; vermenigvuldiging en deling
  • KGV en GGD van 2-syfer en 3-syfer getalle; breek getal op in priemfaktore
  • Optelling en aftrekking van 6-syfer getalle
  • Vermenigvuldiging en deling van 4-syfer by 2-syfer
  • Eienskappe van 0 en 1
  • Assosiatiewe, kommutatiewe en distributiewe wette
  • vergelyk breuke met noemers van 10, 100 en 1 000
  • Ekwivalente vorms: gewone breuke; desimale breuke; persentasies
  • Optelling en aftrekking van breuke; noemers nie veelvoude van mekaar nie; bevat gemengde getalle
  • Optelling en aftrekking van desimale breuke; 3 desimale syfers
  • breuk van heelgetal; persentasie van ‘n heelgetal; persentasie vermeerdering; persentasievermindering
  • Tel terugwaarts in desimale breuke
  • vergelyk desimale breuke
  • Rond desimale breuk af na 1 desimale plek
  • vermenigvuldig desimale breuke met 10 en 100; 3 desimale plekke met heelgetal; 2 desimale plekke met 1 desimale plek
  • deel desimale breuke: 3 desimale plekke met heelgetal
  • priemgetalle tussen 1 en 100

Patrone en Funksies

  • Meetkundige patroon: tabel; vermeerder met 4; skryf formule; toets formule
  • werk vorentoe; werk terugwaarts; multi vloei-dinkkaarte
  • Vergelykings met vierkantsgetalle en derdemagsgetalle: los op vir x
  • woordprobleem met x
  • konstante of veranderlike
  • grafieke: toenemend, afnemend of konstante; prente; kies woord

Ruimte en Vorms

  • Tipe driehoek; prente; kies woord; reghoekig; gelykbenig; gelyksydig
  • definieer parallelle lyne en loodregte lyne; prente
  • benoem die dele van ‘n sirkel; kies van woordelys; prente
  • kongruensie en gelykvormigheid; prente; kies woord
  • voorwerpe: kubus; reghoekige prisma; driehoekige prisma; silinder; keël; piramiede; Voorwerp se naam; Aantal hoekpunte; Aantal vlakke; prente gegee
  • trek lyne van simmetrie op vorm
  • transformasie: refleksie; rotasie; translasie; prente; kies regte woord
  • vergroting en verkleining; prente gegee

Meting

  • omtrek van ongelykvormige figuur
  • oppervlakte van vierkant en reghoek: formule; instel; antwoord; herlei eenhede
  • totale buite oppervlakte en volume van vierkant en reghoek: formule; instel; antwoord; herlei eenhede

Datahantering

  • waarskynlikheid: eenvoudige eksperiment; tel en beantwoord vrae
  • temperature; blaar-en-stingel tabel; tellingstabel; modus; mediaan; gemiddeld; histogram