Gr.5 K1 Basislyn Ass 2021 [PDF]

R15.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 22 (ass) + 10 (memo)

Totaal: 105 punte

 

Voorblad met leerder se inligting

Leë punteblok

 

Getalle en Bewerkings

 • getalsimbool (maks 9 999)
 • getalnaam (maks 9 999)
 • plekwaardes (maks 9 999)
 • veelvoude (1 – 12)
 • rangskik getalle (maks 9 999)
 • onewe getalle (maks 999)
 • ordinale getalle
 • rond af na die naaste 10, 100 en 1 000
 • optelling en aftrekking (maks 9 999)
 • vermenigvuldiging: 2-syfer met 2-syfer
 • deling met res: 3-syfer met 1-syfer
 • verdeling met ‘n breuk
 • breuke: helfte; derdes; kwarte; vyfdes; sesdes en agstes (kleur in); ekwivalente breuke; optelling van breuke met dieselfde noemer
 • assosiatiewe; kommutatiewe en distributiewe wette
 • herlei: Rand en sent
 • geldprobleme
 • verdubbel en halveer (maks 9 999)

Patrone

 • voltooi Meetkundige patroon

Ruimte en Vorms

 • aansig van voorwerp; benoem voorwerp
 • ruitverwysings op kaart
 • vorms; ovaal; vyfhoek; seshoek; benoem; aantal sye; sye rond of reguit; reëlmatig of onreëlmatig
 • voorwerpe; kubus; reghoekige prisma; silinder; benoem; aantal vlakke; ronde of reguit vlakke; vorms van vlakke
 • lyne van simmetrie op ‘n seshoek
 • voltooi tessellasie patroon van seshoeke

Meting

 • meting – tyd: kalender; tel weke; tel dae; lees tyd af van analoog horlosie; tyd in woorde; digitale tyd in oggend en aand; teken wysers in
 • meting – lengte: hoe lank is voorwerp; herlei m na cm, mm na cm en m na km
 • meting – massa: lees massa van digitale badkamerskaal af; herlei kg na g
 • meting – volume: ml in koppie; teelepel; herlei ml na liter
 • omtrek vraag
 • oppervlakte: tel bokke
 • volume – hoeveel bottels pas in boks

Datahantering

 • telling en tellingstabel
 • staafdiagram