Gr.2 K2 Assesserings (2018) [PDF]

R10.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Aantal Pages: 5 (Toets 1) + 6 (Toets 2) + 5 (Memo)

Totaal: 80 punte (Toets 1 = 40 punte en Toets 2 = 40 punte)

TOETS 1

 • Vraag 1: Tel vorentoe in vywe (2)
 • Vraag 2: Tel in viere (1)
 • Vraag 3: Tel in vywe; voete en tone (3)
 • Vraag 4: Getalsimbool(1)
 • Vraag 5: Getalname (1)
 • Vraag 6: voor, tussen in en na (3)
 • Vraag 7: Berekeninge; meer as; minder as (2)
 • Vraag 8: Plekwaardes; breek getal in tiene en ene op (1)
 • Vraag 9: Plekwaardes (1)
 • Vraag 10: Plekwaardes; waarde van onderstreepte syfer (2)
 • Vraag 11: Verdubbel (2)
 • Vraag 12: Halveer (2)
 • Vraag 13: Ewe getalle (2)
 • Vraag 14: Rangskik getalle van groot na klein (2)
 • Vraag 15: Vergelyk getalle (3)
 • Vraag 16: Optelling met geld (2)
 • Vraag 17: Kleur ʼn kwart van die voorwerpe in (1)
 • Vraag 18: Woordprobleem; herhaalde optelling (2)
 • Vraag 19: Woordprobleem; verdeel in groepe (2)
 • Vraag 20: Woordprobleem; aftrekking (2)
 • Vraag 21: Woordprobleem; geld; optelling en aftrekking (3)

TOETS 2

 • Vraag 1: Meetkundige Patrone (5)
 • Vraag 2: Getal Patrone (5)
 • Vraag 3: Tel vorms (4)
 • Vraag 4: Meeste (1)
 • Vraag 5: Dieselfde (1)
 • Vraag 6: Simmetrie (3)
 • Vraag 7: Posisie (4)
 • Vraag 8: Tyd: Teken arms op analoog horlosies (3)
 • Vraag 9: Analoog horlosies; Hoe laat is dit? (3)
 • Vraag 10: Woordprobleem; tydsduur (2)
 • Vraag 11: Woordprobleem; tyd; optelling (2)
 • Vraag 12: Swaarste voorwerp (1)
 • Vraag 13: Ligste voorwerp (1)
 • Vraag 14: Datahantering; tabel; weer (5)