Gr.2 K1 Veelvoude (Tel) [PDF]

R5.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 37 (aktiwiteite) + 8 (memo)

Aantal aktiwiteite: 20

Getalname en Getalsimbole

Aktiwiteit 1: Dink uit wat name en getalname is; skryf getalname; optelling en aftrekking

Aktiwiteit 2: Ikone; simbole; getalsimbole;

Tel in Ene

Aktiwiteit 3: Tel bekers; tel 1-12; Verduidelik

Aktiwiteit 4: Tel bakstene; tel 1-12; Verduidelik

Aktiwiteit 5: Tel R1-muntstukke; tel 1-12; Verduidelik

Aktiwiteit 6: Sirkel dinkkaart (horlosie); tel 1-12; Verduidelik; multi vloei dinkkaart

Tel in Twees

Aktiwiteit 7: Ewe en onewe getalle; Breinkaart

Aktiwiteit 8: Trek ewe getalle na; verduidelik

Aktiwiteit 9: Optelling en aftrekking van 2; verduidelik; tel vorentoe en terugwaarts in twees

Aktiwiteit 10: Getallelyne; tel vorentoe en terugwaarts in twees; verduidelik

Aktiwiteit 11: Tel vorentoe en terugwaarts in twees; verduidelik

Aktiwiteit 12: Tel 2 – 23 in R2-muntstukke; verduidelik; gebruik herhaalde optelling op na vermenigvuldiging te lei

Tel in Tiene

Aktiwiteit 13: Tel R10-note

Aktiwiteit 14: Multi vloei dinkkaart; 10-120; verduidelik; sirkel dinkkaart (horlosie)

Aktiwiteit 15: Tel vorentoe en terugwaarts in ene en tiene; verduidelik

Tel in Vywe

Aktiwiteit 16: Tel vingers (5-60); verduidelik

Aktiwiteit 17: Tel R5 muntstukke (5-60); verduidelik

Aktiwiteit 18: Vloei dinkkaarte; 0-180 en 180-0; verduidelik

Aktiwiteit 19: Sirkel dinkkaart (sirkel); verduidelik; getalleblok 0-130 in vywe

Aktiwiteit 20: Tel vorentoe en terugwaarts in ene, twees, vywe en tiene.