Gr.2 K1 Basislyn Ass 2021 [PDF]

R15.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel
Aantal bladsye: 22 (ass) + 6 (memo)
Totaal: 85 punte

Voorblad met leerder se inligting
Leë punteblok
Alle vrae kom met prentjies by.
Getalle en Bewerkings
• Tel voorwerpe
• Ontbrekende getalle (tel terugwaarts in 1e; tel vorentoe in 2s)
• Getalkombinasies (maks 10)
• Getalsimbole (maks 10)
• Getalname (maks 10)
• Optelling: kombinasies van muntstukke (10c, 20c en 50c)
• Tel aantal hande en vingers
• Optelling en aftrekking (maks 20)
• Ordinale getalle
• Plekwaarde: breek getal op in 10e en 1e
• Rangskik getalle van kleinste na grootste
• Getal nader aan 0 of 10
• Woordprobleem: herhaalde optelling (maks 20)
• Woordprobleem: verdeling
• Herkenning van SA geld
• Verdubbel (maks 20)
• Halveer (maks 20)
Patrone
• Getalpatroon
• Meetkundige patrone met eenvoudige vorms
Visuele Persepsie
• Voor; agter; bo-op; onder en langsaan
Voorwerpe
• Grootste en kleinste
• Rangskik van meeste na minste
• Rangskik van kleinste na grootste
• Bal / boks: rol / gly
Vorms
• Herken vorms: sirkel; ovaal; driehoek; vierkant; reghoek en diamant
• ronde en reguit sye
Simmetrie
• Trek lyn van simmetrie
Meting
• Tyd: oggend en aand
• Tyd: verjaardag maand
• Lengte: langste
• Massa: ligste
• Massa: swaarste (weegskaal)
• Volume: minste