Gr.1 K1 Assesserings [PDF]

R8.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Aantal bladsye 7 (toetse) + 7(memo)

Aantal toetse: 2 toetse van 25 punte elk

2018

Formele Assesseringtaak 1

Vraag 1: Tel

Vraag 2: Tel en Teken

Vraag 3: Minste

Vraag 4: Meeste

Vraag 5: Getalname

Vraag 6: Skryf die getalle van klein na groot neer.

Vraag 7: meer as / minder as / gelyk aan

Vraag 8: Optel en aftrek

 

Formele Assesseringtaak 2

Vraag 1: Voltooi die meetkundige patrone.

Vraag 2: Voltooi die getalpatrone.

Vraag 3: Grootste

Vraag 4: Vorms en Posisie

Vraag 5: Tye van die dag

Vraag 6: Massa

Vraag 7: Datahantering – interpretasie

Vraag 8: Woorsom – optel

Vraag 9: Woorsom – aftrek

Vraag 10: Woorsom – deel in groepe