Gr.4 K3 Super Wisk Akt Boek met TT 2020 [PDF]

R30.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 142 (Akt) + 76 (Memo)

Aantal aktiwiteite: 49

Met Thinking Tools

Aktiwiteit 1: Volume; petrol in tenk; rangskik van volste tot leegste; kapasiteit; lees volume af in liters

Aktiwiteit 2: Volume; getalle op maatbeker; lees volume af

Aktiwiteit 3-4: Volume; herlei tussen liter en milliliter; brug dinkkaarte; hakies dinkkaarte; vrae

Aktiwiteit 5: Volume; skryf getalle op boom dinkkaarte in; liters en milliliters

Aktiwiteit 6: Volume; maatlepels en maatkoppies; vrae; hoeveel pas in; tel in liters en milliliters; getalleblokke; verhouding

Aktiwiteit 7: Volume: Rond af na die naaste 1 000ml, 100ml, 10ml en 5ml; hoeveel pas in

Aktiwiteit 8-9: Breuke; ekwivalente breuke; brug dinkkaarte

Aktiwiteit 10: Breuke; vergelyk; grootste; kleinste; brug dinkkaarte

Aktiwiteit 11: Breuke; rangskik

Aktiwiteit 12: Breuke; optelling; dieselfde noemers

Aktiwiteit 13: Breuke; woordprobleme; optelling

Aktiwiteit 14-15: Heelgetalle; tel vorentoe en terugwaarts in 2s; 3s; 5e; 10e; 25s; 50s en 100e

Aktiwiteit 16: Plekwaardes; 4-syfer getalle; brug dinkkaarte; boom dinkkaarte

Aktiwiteit 17: Vergelyk en rangskik heelgetalle; ewe en onewe getalle

Aktiwiteit 18-23; 31; 45: Optelling van 4-syfer getalle; vloei dinkkaarte; boom dinkkaarte; verduidelik wat jy gedoen het; woordsomme

Aktiwiteit 24: Verskillend aansigte van alledaagse voorwerpe

Aktiwiteit 25-30; 32; 46: Aftrekking van 4-syfer getalle; vloei dinkkaarte; boom dinkkaarte; verduidelik wat jy gedoen het; woordsomme

Aktiwiteit 33: 2D-vorms; hakies dinkkaart; vorm se naam; reëlmatig of onreëlmatig; reguit of ronde sye en hoeveel sye hul het

Aktiwiteit 34: Data hantering; sirkel diagram; tipe behuising in Sui-Afrika; vrae met breuke; kolomgrafiek; herwinning in provinsies in Suid-Afrika; vrae; interpretasie

Aktiwiteit 35-38: Getalpatrone; boom dinkkaart; vrae; beskryf reël in woorde; gee reël in vloei dinkkaart; skryf reël in getalsin

Aktiwiteit 39: Veelvoude; boom dinkkaarte; tel vorentoe en terugwaarts in 2s; 3s; 4s; 5e; 7s; 8s

Aktiwiteit 40-43; 47: Vermenigvuldiging; 2-syfer getalle met 2-syfer getalle; vloei dinkkaarte; multi vloei dinkkaarte; verduidelik wat jy gedoen het; woordsomme

Aktiwiteit 44: Kortvrae; plekwaardes; eienskappe van bewerkings; waar of onwaar; veelkeuse vrae

Aktiwiteit 48: 2D-vorms; pak verskillende diere met Tangram vorms uit

Aktiwiteit 49: Transformasie; pak verskillende prente met Tangram vorms uit en wys lyn van simmetrie met liniaal

Tangram Sjabloon: Knip uit en kleur in.