Gr.8 K1 Basislyn Ass 2021 [PDF]

R15.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 44 (ass) + 18 (memo)

Totaal: 200 punte

Voorblad met leerder se inligting

Leë punte blad

 

Getalle en Bewerkings

 • uitgebreide notasie: 9-syfer getal
 • plekwaarde en getalwaarde: 9-syfer getal
 • Rangskik in toenemende orde: 9-syfer getal
 • Veelvoude
 • Rond af na die naaste 5, 10, 100 en 1 000: 9-syfer getal
 • Omgekeerde bewerkings: optelling en aftrekking; vermenigvuldiging en deling
 • KGV en GGD van 2-syfer en 3-syfer getalle; breek getal op in priemfaktore
 • Optelling en aftrekking van 6-syfer getalle
 • Vermenigvuldiging en deling van 4-syfer by 2-syfer
 • Eienskappe van 0 en 1
 • Assosiatiewe, kommutatiewe en distributiewe wette
 • vergelyk breuke met noemers van 10, 100 en 1 000
 • Ekwivalente vorms: gewone breuke; desimale breuke; persentasies
 • Optelling en aftrekking van breuke; noemers nie veelvoude van mekaar nie; bevat gemengde getalle
 • Optelling en aftrekking van desimale breuke; 3 desimale syfers
 • breuk van heelgetal; persentasie van ‘n heelgetal; persentasie vermeerdering; persentasievermindering
 • Tel terugwaarts in desimale breuke
 • vergelyk desimale breuke
 • Rond desimale breuk af na 1 desimale plek
 • vermenigvuldig desimale breuke met 10 en 100; 3 desimale plekke met heelgetal; 2 desimale plekke met 1 desimale plek
 • deel desimale breuke: 3 desimale plekke met heelgetal
 • priemgetalle tussen 1 en 100

Patrone en Funksies

 • Meetkundige patroon: tabel; vermeerder met 4; skryf formule; toets formule
 • werk vorentoe; werk terugwaarts; multi vloei-dinkkaarte
 • Vergelykings met vierkantsgetalle en derdemagsgetalle: los op vir x
 • woordprobleem met x
 • konstante of veranderlike
 • grafieke: toenemend, afnemend of konstante; prente; kies woord

Ruimte en Vorms

 • Tipe driehoek; prente; kies woord; reghoekig; gelykbenig; gelyksydig
 • definieer parallelle lyne en loodregte lyne; prente
 • benoem die dele van ‘n sirkel; kies van woordelys; prente
 • kongruensie en gelykvormigheid; prente; kies woord
 • voorwerpe: kubus; reghoekige prisma; driehoekige prisma; silinder; keël; piramiede; Voorwerp se naam; Aantal hoekpunte; Aantal vlakke; prente gegee
 • trek lyne van simmetrie op vorm
 • transformasie: refleksie; rotasie; translasie; prente; kies regte woord
 • vergroting en verkleining; prente gegee

Meting

 • omtrek van ongelykvormige figuur
 • oppervlakte van vierkant en reghoek: formule; instel; antwoord; herlei eenhede
 • totale buite oppervlakte en volume van vierkant en reghoek: formule; instel; antwoord; herlei eenhede

Datahantering

 • waarskynlikheid: eenvoudige eksperiment; tel en beantwoord vrae
 • temperature; blaar-en-stingel tabel; tellingstabel; modus; mediaan; gemiddeld; histogram