Gr.6 K4 Super Wisk Akt Boek met TT 2022 [PDF]

R40.00

Sold By : One Stop Edu Shop Category:

Description

Skrywer: Karelien Kriel

Aantal bladsye: 138 (boek) + 96 (memo)

Aantal aktiwiteite: 23

Tipe boek: HANDBOEK (invul aktiwiteitsboek) wat die hele kwartaal se CAPS werk dek

Filosofie: Thinking Tools

Uitdruk: rug-aan-rug en bind met ringbinder (1 boek) of gebruik krammasjien (maak 2 pakke)

Aktiwiteit 1: getalwaardes; plekwaardes; eie dinkkaarte; boom-dinkkaarte; 9-syfer getalle; definisies; hakies-dinkkaart; kleiner as ; groter as; toenemende en afnemende orde

Aktiwiteit 2: afronding; hakies–dinkkaart; naaste 10, 100 en 1 000; boom-dinkkaarte

Aktiwiteit 3: verdubbel; driehoeke; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 4: halveer; driehoeke; brug-dinkkaarte

Aktiwiteit 5: vermenigvuldiging en deling met veelvoude van 10; hakies-dinkkaart; eienskappe van getalle; veelvoude; vermenigvuldig met multi vloei–dinkkaarte

Aktiwiteit 6: vermenigvuldiging van 4-syfer getalle met 3-syfer getalle; multi vloei–dinkkaarte; hakies–dinkkaarte

Aktiwiteit 7: vermenigvuldig in kolomme

Aktiwiteit 8: verhouding en koers; brug-dinkkaarte; vermenigvuldiging en deling

Aktiwiteit 9: breuke; definisies; breuk; noemer; teller; vereenvoudig; toenemende orde; afnemende orde; hakies-dinkkaart; brug-dinkkaarte; optelling met dieselfde noemers

Aktiwiteit 10: breuke; optelling en aftrekking; gewone breuke en gemengde getalle; noemers is veelvoude van mekaar; vereenvoudig

Aktiwiteit 11: bereken breuke van heelgetalle; vloei-dinkkaarte; opsomming in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 12: bereken persentasies van heelgetalle; vloei-dinkkaarte; opsomming in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 13: breuke, desimale breuke en persentasies; ekwivalente breuke, brug-dinkkaarte; opsomming in hakies-dinkkaart

Aktiwiteit 14: 3D-voorwerpe; definisies; prisma; vlak; ronde vlakke; plat vlakke; rante; hoekpunte; basis; hakies-dinkkaart; kubus, reghoekige prisma, tetrahedron, piramiede met vierkantige basis, piramiede met vyfhoekige basis en piramiede met seshoekige basis; naam van prisma, aantal vlakke, plat of ronde vlakke, vorms van vlakke, aantal rante, aantal hoekpunte; nette

Aktiwiteit 15: omtrek; vierkant; reghoek; formule; driehoek; sirkel; formules;

Aktiwiteit 16: oppervlakte; vierkant; reghoek; onreëlmatige voorbeelde; blokke; ronde en reguit voorwerpe; skat

Aktiwiteit 17: volume; blokke; formule; basis oppervlakte vermenigvuldig met hoogte; kubus; reghoekige prisma; tel blokke

Aktiwiteit 18 – 19: deling van heelgetalle; 4-syfer gedeel deur 3-syfer; metodes; opbreek; langdeling in kolomme; sonder ‘n res’ met ‘n res

Aktiwiteit 20: getalsinne; veelkeuse vrae; distributiewe wet omgekeerd

Aktiwiteit 21: transformasie; translasie; refleksie; rotasie; driehoeke en vierhoeke; blokke

Aktiwiteit 22: ruit; ruiverwysing; rigting; aanwysings

Aktiwiteit 23: waarskynlikheid; muntstuk; dobbelsteen; spinner; breuke; desimale breuke; persentasies